CurTec bouwt aan een duurzame organisatie

CurTec staat voor duurzame zekerheid. Dat is niet alleen terug te zien in onze High performance verpakkingen, maar ook in de benadering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). CurTec doet er binnen haar kennis en kunde alles aan om te bouwen aan een zekere toekomst op economisch, ecologisch en sociaal gebied. En dat betekent altijd in beweging blijven, op zoek naar verbetering.

Mensen zijn de toekomst

Ondanks de gestaag voortschrijdende procesautomatisering blijven mensen de sleutel tot succes. Alleen met hun kennis, kunde en enthousiasme kan CurTec kwaliteit blijven leveren. Daarom wordt volop geïnvesteerd in zaken als vitaliteit en ontwikkeling en wordt er een levensfase-gericht personeelsbeleid gevoerd zodat medewerkers langer duurzaam inzetbaar zijn en CurTec als een goede werkgever blijven beschouwen.

Verstandiger omgaan met energie

CurTec neemt tal van maatregelen in haar bedrijfsvoering om verstandiger om te kunnen gaan met energie en het milieu minder te belasten:

  • Oude machines vervangen door nieuwe, zuinigere modellen
  • Onderdelen als cilinders voorzien van isolatie
  • Installatie van LED-verlichting
  • Omschakeling naar inductieverwarming voor machines
  • Scheiding van koelwatersystemen
  • Betere procesbeheersing die ervoor zorgt dat uitval met 35% is gedaald en er minder productie-uren nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid producten
  • Groene energie inkopen
  • Installatie van een energiemonitoringsysteem dat correctieve en preventieve maatregelen mogelijk maakt bij verhoogd energieverbruik

Nieuwe energie-zuinige machines voor kunststofverwerking bij CurTec

Afvalbeheer

Tijdens het productieproces heeft CurTec met verschillende vormen van afval te maken: overtollige kunststof van eigen producten, afgekeurde producten, verpakkingsmateriaal van grond- en hulpstoffen of versleten onderdelen van machines. CurTec scheidt alle afval, hergebruikt waar mogelijk en voert de rest af via gecertificeerde organisaties.

Hergebruik

De herbruikbaarheid van kunststof biedt niet alleen voordelen voor gebruikers maar ook voor verwerkers. CurTec vermaalt productieafval en afgekeurde producten en zet de kunststof opnieuw in of verkoopt die voor hergebruik. Toeleveranciers van onder andere rubberen ringen en metalen beugels werken met een retoursysteem. Ze gebruiken geen eenmalige verpakkingen meer, maar in plaats daarvan herbruikbare CurTec-kisten.

(Grond)stof tot nadenken

CurTec betrekt haar grondstoffen van gecertificeerde leveranciers die onze duurzaamheidgedachte delen. Leveranciers zoals Sabic: kunststofproducent en één van de initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de verpakkingsindustrie werken.

Hoe biobased verpakkingen passen in de duurzaamheidsgedachte

 

Close
Captcha

Voer de tekens in.

More info I agree

Close
Captcha

Voer de tekens in.

Close
Captcha

Voer de tekens in.