Daarom streeft CurTec TQM na

Kwaliteitsdenken vormt al 30 jaar de basis voor de succesvolle ontwikkeling van CurTec. Wat begon als idee om productkwaliteit te verbeteren heeft inmiddels geleidt tot een strategie om door klanttevredenheid de organisatie duurzaam en toekomstbestendig te maken. TQM is een filosofie die daarbij helpt en alle medewerkers betrekt bij continue verbetering.

Total Quality Management (TQM) is een bedrijfs-brede managementstroming die gericht is op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen op basis van data. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van klantloyaliteit en het vereist consistente feedback van medewerkers en klanten. TQM kent acht principes:

De acht principes van Total Quality Management (TQM)

1. Klant-gerichtheid

De tevredenheid van klanten bepaalt uiteindelijk het kwaliteitsniveau en is daarom topprioriteit. CurTec meet klanttevredenheid regelmatig waarbij vier verschillende onderdelen (bestelling & levering, producten, service & contact en toegevoegde waarde) inzicht verschaffen over de waardering en mogelijke verbeterpunten.

2. Totale betrokkenheid van medewerkers

CurTec betrekt alle medewerkers in de uitvoering van het geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem en zoekt actief de dialoog op met hen om betrokkenheid bij het proces en het resultaat te creëren. Een organisatie waar medewerkers eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelen stuwt zichzelf naar hogere resultaten.

3. Procesgericht

TQM richt zich op het ontwikkelen en implementeren van stabiele processen om daarmee de basis voor succes te verankeren in de organisatie. CurTec hanteert niet alleen stabiele productieprocessen maar voert ook alle ondersteunende activiteiten door middel van beheerste processen uit.

4. Geïntegreerd systeem

CurTec hanteert een geïntegreerd zorgsysteem waarbij alle elementen uit de verschillende perspectieven van kwaliteit, milieu, voedselveiligheid, duurzaamheid en GMP harmonieus in elkaar overlopen.

5. Strategische & systematische benadering

Een cruciaal onderdeel van kwaliteitsmanagement is de strategische en systematische benadering om de visie, missie en doelen van een organisatie te bereiken. CurTec heeft een strategisch meerjarenplan geformuleerd waarin deze zaken zijn vastgelegd.

6. Beslissingen op basis van feiten

TQM en gokken past niet bij elkaar. Feiten en cijfers onderbouwen daarom altijd onze analyses en besluiten.

7. Effectieve communicatie

In een transparante organisatie is communicatie de sleutel tot succesvol TQM. CurTec rapporteert openlijk over prestaties en noodzakelijke verbeteracties. Lange-termijn strategieën liggen vast en worden gecommuniceerd op alle afdelingen. Er worden risicoanalyses uitgevoerd en gedeeld zodat iedereen elkaar scherp kan houden in de uitvoering van het beleid.

8. Continue verbetering

CurTec hanteert een strategie voor operationele uitmuntendheid om voortdurend aandacht te besteden aan continue verbetering van al haar prestaties. We kijken kritisch naar resultaten en processen en proberen altijd van fouten te leren en te innoveren op basis van lessons learned.

Een duurzame organisatie die toekomstbestendig wil zijn moet zich continu kunnen verbeteren. De beste strategische aanpak daarvoor is TQM omdat het zich op alle facetten van de organisatie richt. Kwaliteit gaat voor CurTec verder dan alleen productkwaliteit en is al zichtbaar vanaf het allereerste contactmoment.

Certificeringen

Het geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem borgt de volgende certificeringen:

Het kwaliteitsmanagementsysteem van CurTec wordt jaarlijks geaudit door Lloyds Register met uitzondering van ISO 15378 - dat wordt door het Zwitserse SQS gedaan.

Kwaliteitsaudit

Klantaudits

Ook klanten komen regelmatig de kwaliteitssystemen en het productieproces auditen. CurTec ervaart die bezoeken als waardevol omdat ze de organisatie scherp houden en bijdragen aan de verbetering en verdere ontwikkeling van het managementsysteem.

Regulatory Affairs

Om te borgen dat CurTec continu aan wet- en regelgeving voldoet heeft CurTec een Regulatory Affairs Officer in dienst. De actuele status van gereguleerde zaken kunt u downloaden:

Regulatory affairs datasheet

Change control

Sinds een aantal jaar heeft CurTec change control omarmd en deel gemaakt van kwaliteitsmanagement om ervoor te zorgen dat wijzigingen aan hun producten of proces op een gecontroleerde en gecoördineerde manier worden geïntroduceerd. Als onderdeel van dat protocol configureert CurTec change campagnes, zodat klanten kunnen worden geïnformeerd of om toestemming kunnen worden gevraagd. Voor meer informatie over de uitvoering van Change control:

Contacteer de verkoopbinnendienst

Close
Close
Close