Energiemanagement vanaf nu gecertificeerd

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

In het kader van onze duurzaamheidsvisie speelt energiemanagement een belangrijke rol. In de afgelopen jaren hebben we stapsgewijs energiebeheer vorm gegeven en na een intensieve audit zijn onze inspanningen onlangs beloond met het ISO 50001 certificaat. Maar wat betekent dat nu precies voor u?

Een energiemanagementsysteem integreert energiebeheer in bestaande bedrijfssystemen, waardoor organisaties hun energie beter kunnen beheren, behaalde besparingen kunnen vasthouden en hun energieprestaties voortdurend kunnen verbeteren.

ISO 50001 is een instrument dat bedrijven ondersteunt bij hun energiebeheer. De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties van klein tot groot die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren.

Door investeringen in energie-efficiëntie-maatregelen willen we tegen 2025 onze scope 1 & 2 emissies reduceren en onze bedrijfsactiviteiten klimaatpositief maken. Energiebeheer conform ISO 50001 helpt ons en u dichter bij netto-nul-uitstoot te komen.

Download het ISO 50001 certificaat
Onze complete duurzaamheidsvisie

Close
Close
Close