Disclaimer

Versie: 26 juli 2023

Door curtec.com, boxes.curtec.com, careers.curtec.com en werkenbijcurtec.com te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Websites gebruiken

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel CurTec zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

CurTec garandeert niet dat de websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren of vrij zijn van virussen. CurTec wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de websites van CurTec staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door CurTec niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij CurTec Nederland B.V..

Het is niet toegestaan informatie van deze websites te kopiëren, te verspreiden, te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CurTec Nederland B.V.. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van CurTec Nederland B.V..

Close
Close
Close