Onze duurzaamheidsreis

CurTec levert verpakkingen aan veeleisende sectoren en heeft daarom altijd al gestreefd naar de hoogste normen met betrekking tot bedrijfsvoering en kwaliteit. In de afgelopen 20 jaar is het ons gelukt om belangrijke certificeringen binnen te halen, onder andere op het vlak van milieu, energie en ethische bedrijfsvoering.

2004

CurTec behaalt het ISO 14001-certificaat (milieumanagement)

2008

CurTec voldoet aan de eisen van energie-efficiëntie-plan van de Nederlandse overheid (MJA3-EEP)

2014

CurTec’s gedragscode voor leveranciers gaat in op de Global Compact en duurzaamheidsdoelstellingen van de VN

2015

CurTec publiceert een MVO-zelf-verklaring in lijn met ISO 26000

2016

CurTec behoort tot EcoVadis top 5% + behaalt het ISO 15378-certificaat en wordt een GMP-gecertificeerd verpakkingsbedrijf

2018

CurTec monitort de duurzaamheidsprestatie van haar leveranciers

2019

CurTec zet de eerste stap naar een net-zero-strategie

2021

CurTec behoort tot Ecovadis top 2% + lanceert "Een betere toekomst verpakken"

2022

CurTec behaalt het ISO 50001-certificaat (energiemanagement) + behoort tot EcoVadis top 5%+ voert de duurzaamheids-roadmap uit

2023

SBTi accepteert de klimaatdoelstellingen van CurTec om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen + CurTec handhaaft EcoVadis top 5% positie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt echter verder dan standaarden en certificaten en daarom zijn we aan de slag gegaan met duurzaamheid en de thematiek daarrond. Via interne workshops hebben we bepaald wat wij onder duurzaamheid verstaan en hoe we aan een duurzame toekomst willen bouwen met als resultaat een nieuwe missie en visie.

Duurzaamheidsvisie

In tegenstelling tot onze missie is onze visie duidelijk veranderd met de nadruk op duurzame ontwikkeling:

  • We weten dat circulariteit steeds belangrijker wordt in de verpakkingsindustrie en willen hierop anticiperen
  • We zijn voorstanders van kennisdelen, anderen inspireren en geïnspireerd worden
  • We streven naar een net zero waardeketen waarbij we niet stoppen aan onze poort
  • We willen onze duurzaamheidsambities samen met onze partners realiseren

Onze voornemens en doelen liggen vast in een strategische roadmap en steunen op drie pijlers:

Klimaat

Gezondheid
& welzijn

Circulariteit &
partnerschappen

De eerste pijler staat voor de ambitie om de uitstoot in onze gehele waardeketen tot netto nul te brengen. De tweede pijler omvat de ambitie om een positieve impact te hebben op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze mensen. De derde pijler geeft de ambitie weer om samen met partners te werken aan de transitie naar een circulaire verpakkingsindustrie.

Borging

CurTec heeft duurzaamheid op strategisch en organisatorisch niveau verankerd. Eén van onze lange-termijndoelstellingen is om tegen 2027 een leider op het gebied van duurzaamheid te worden. Elke afdeling wordt daarom verantwoordelijk gehouden voor het behalen van deze doelstelling.

Op organisatieniveau hebben we een duurzaamheidsfunctionaris aangesteld die fulltime werkt aan het aansturen van de missie en samenwerkt met alle afdelingen om de ambities te realiseren. Die rol valt onder de afdeling QESH en wordt ondersteund door een groep groen-denkende collega's: het CurTec Green Team.

Lees meer over onze klimaatambities

 

Close
Close
Close