Onze duurzaamheidsreis

CurTec levert verpakkingen aan veeleisende sectoren en heeft daarom altijd al gestreefd naar de hoogste normen met betrekking tot bedrijfsvoering en kwaliteit. In de afgelopen 20 jaar is het ons gelukt om belangrijke certificeringen binnen te halen, onder andere op het vlak van milieu, energie en ethische bedrijfsvoering.

2004

CurTec behaalt het ISO 14001-certificaat (milieumanagement)

2008

CurTec voldoet aan de eisen van energie-efficiëntie-plan van de Nederlandse overheid (MJA3-EEP)

2014

CurTec’s gedragscode voor leveranciers gaat in op de Global Compact en duurzaamheidsdoelstellingen van de VN

2016

CurTec behoort tot EcoVadis top 5% + behaalt het ISO 15378-certificaat en wordt een GMP-gecertificeerd verpakkingsbedrijf

2018

CurTec monitort de duurzaamheidsprestatie van haar leveranciers

2019

CurTec zet de eerste stap naar een net-zero-strategie

2021

CurTec behoort tot Ecovadis top 2% + lanceert "Een betere toekomst verpakken"

2022

CurTec behaalt het ISO 50001-certificaat (energiemanagement) + behoort tot EcoVadis top 5%

2023

CurTec meldt zich aan voor het Science Based Target Initiative (SBTi) + CurTec’s netto-nuldoelstellingen worden geaccepteerd

2024

CurTec stemt de duurzaamheids-roadmap af op haar netto-nuldoelstellingen

Niettemin reikt de ecologische en sociale verantwoordelijkheid verder dan normen en certificaten. In onze nieuwe bedrijfsmissie en -visie drukken we uit hoe we aan een duurzame toekomst willen bouwen.

Duurzaamheid bij CurTec

We stellen ons een toekomst voor waarin we groeien en innoveren met circulariteit in gedachten en zien elke dag als een kans om onszelf te verbeteren en anderen te inspireren. Tegen 2050 streven we ernaar een netto-nulwaardeketen te bereiken en een sleutelrol te spelen in de operationele en duurzaamheidsdoelstellingen van onze partners.

Door onze duurzaamheids-roadmap in 2050 uit te voeren, zullen wij onze missie verwezenlijken en onze visie werkelijkheid maken. Duurzaamheid bij CurTec omvat concrete doelstellingen op het gebied van::

Klimaat

Gezondheid
& welzijn

Circulariteit &
partnerschappen

De eerste pijler vertegenwoordigt de ambitie om de uitstoot in onze gehele waardeketen naar netto nul te brengen. De tweede pijler omvat de ambitie om een positieve impact te hebben op de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze mensen. De derde pijler vertegenwoordigt de ambitie om samen met partners te werken aan de transitie naar een circulaire verpakkingsindustrie.

De doelstellingen onder klimaat, gezondheid & welzijn en circulariteit & partnerschappen weerspiegelen onderwerpen die voor CurTec belangrijk zijn als het gaat om haar organisatie, bedrijfsactiviteiten en gehele waardeketen.

Bestuur

CurTec heeft duurzaamheid op strategisch en organisatorisch niveau verankerd. Onze SBTi netto-nul ambitie is één van onze vier strategische lange-termijndoelen. Iedere afdeling wordt dan ook verantwoordelijk gehouden voor het verwezenlijken van deze ambitie.

Op organisatorisch vlak hebben we een duurzaamheidsfunctionaris aangesteld die de missie aanstuurt en met alle afdelingen samenwerkt om de ambities te realiseren. Deze rol valt onder de afdeling QESH en wordt ondersteund door een groep groendenkende collega’s: het CurTec Green Team.

Lees meer over onze klimaatambities

Close
Close
Close