Wetenschappelijk gefundeerde klimaatdoelen geaccepteerd

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

In recente jaren heeft CurTec het streven naar een netto-nul waardeketen opgenomen in haar duurzaamheidsvisie. Tegelijkertijd hebben we de belofte gedaan wetenschappelijk gefundeerde klimaatdoelen te formuleren en na te streven. In dat kader hebben we met de acceptatie van onze doelen door SBTi nu een fantastische mijlpaal bereikt.

SBTi

CurTec is onderdeel geworden van het Science Based Targets Initiative (STBi) – een organisatie die klimaatactie stimuleert door bedrijven in staat te stellen op wetenschap gebaseerde doelen vast te leggen teneinde de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Na een zorgvuldig onderzoek hebben zij onze doelen geaccepteerd en daarmee officieel en zichtbaar gemaakt.

Onze belofte

CurTec begrijpt het belang van snelle en diepe emissiereducties en verbindt zich ertoe om tegen 2050 in de hele waardeketen een netto nul-uitstoot van broeikasgassen (GHG) te bereiken met een absolute reductie van 42% voor scope 1+2 tegen 2030 en 90% voor scope 1+2+3 tegen 2050, gerekend vanaf basisjaar 2021.

Wereldwijd nemen een kleine 6000 organisaties al deel aan SBTi waarvan iets meer dan de helft zich al op wetenschap gebaseerde doelen heeft gesteld en een derde netto-nul verplichtingen is aangegaan. CurTec onderscheidt zich binnen die groep ook nog eens door naast korte-termijn- ook lange-termijn-doelen te kiezen wat voor een bedrijf in de categorie klein/middelgroot bedrijf bijzonder is.

Maatregelen

Inmiddels is CurTec ook gestart met onderzoek naar een reeks maatregelen om onze SBT’s binnen de gestelde tijd te kunnen realiseren. Energiemanagement en de productie van hernieuwbare energie zijn enkele voorbeelden, terwijl de realisatie van een circulaire economie al gestart is met de lancering van verpakkingen gemaakt van gerecyclede kunststof.

Blijf ons volgen op onze duurzaamheidsreis

 

Close
Close
Close