Klimaat

De sociaaleconomische uitdagingen rondom het gebruik van aardolie beïnvloeden ons als kunststofverwerkend bedrijf in het bijzonder: fossiele grondstoffen raken stilaan uitgeput en het gebruik ervan draagt bij aan opwarming van de aarde en veroorzaakt omvangrijke vervuiling.

Om ons eerste doel te kunnen bereiken willen we samenwerken met leveranciers om

Emissies in onze waardeketen tot netto nul te reduceren

Dat betekent dat we

  • Onze corporate carbon footprint in kaart gaan brengen: de totale hoeveelheid broeikasgassen die direct en indirect het gevolg zijn van onze bedrijfsactiviteiten
  • Een op wetenschap gebaseerd doel (SBT) voor CurTec's scope 1, 2 en 3 emissies opstellen - een doelstelling waarmee we bijdragen aan het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken
  • Een netto-nul-strategie opstellen waarin we bepalen hoe we, in samenwerking met onze leveranciers, partners en klanten, onze carbon hotspots willen aanpakken en onze SBT’s  willen realiseren.
  • Energiebesparende maatregelen treffen op onze productielocatie
  • Een deel van onze eigen energie duurzaam opwekken
  • Onbedoeld verlies van kunststofkorrels tot nul reduceren
  • De hoogst mogelijke zakelijke duurzaamheidsbeoordeling van EcoVadis behalen en behouden

Blijf ons volgen op onze duurzaamheidsreis.

Lees meer over onze gezondheid & welzijnsambities

 

Close
Captcha

Voer de tekens in.

More info I agree

Close
Captcha

Voer de tekens in.

Close
Captcha

Voer de tekens in.