Klimaat

Een betere toekomst verpakken betekent actie ondernemen om onze impact op het milieu te verminderen en verantwoorde productieactiviteiten op te zetten.

We streven ernaar om de

Emissies in onze waardeketen tot netto nul te reduceren

Dat betekent dat we

  • Onze CO2-voetafdruk berekenen: de totale hoeveelheid broeikasgassen die direct en indirect het gevolg zijn van onze bedrijfsactiviteiten
  • Een op wetenschap gebaseerd doel (SBT) opstellen voor CurTec's scope 1, 2 en 3 emissies
  • Inzicht krijgen in de milieu-impact van onze producten door een LCA uit te voeren en transparantie creëren door gegevens over de CO2-voetafdruk aan onze klanten aan te bieden
  • Een netto-nul-strategie opstellen waarin we bepalen hoe we, in samenwerking met onze leveranciers, partners en klanten, onze carbon hotspots willen aanpakken en onze SBT’s  willen realiseren
  • Ons aardgasverbruik en CO2-gebruik verlagen
  • De energie-efficiëntie van onze productieactiviteiten verhogen
  • Duurzame energie op eigen terrein opwekken
  • Onbedoeld verlies van kunststofkorrels voorkomen
  • De hoogst mogelijke duurzaamheidsbeoordeling van EcoVadis behalen en behouden

Blijf ons volgen op onze duurzaamheidsreis.

Lees meer over onze gezondheid & welzijnsambities

 

Close
Close
Close