De clean sweep-missie

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

Onbedoeld verlies van kunststofkorrels komt voor in alle stadia van de waardeketen zoals productie, verpakking, laden/lossen, transport en conversie en wordt gezien als de tweede grootse bron van microplastics die het milieu schaden. Vanuit oogpunt van MVO heeft CurTec besloten om lid te worden van Operation Clean Sweep® (OCS) en zichzelf formeel te verplichten om het verlies van pellets, vlokken en stof verder tot nul te reduceren.

Al meer dan 25 jaar promoot de kunststofindustrie OCS, een campagne die erop gericht is om kunststofverwerkers te helpen nul-verlies van pellets, vlokken en poeders te bereiken. De Plastics Industry Association (PLASTICS) en de American Chemistry Council (ACC) nodigen bedrijven uit om OCS te steunen en ervoor te zorgen dat iedereen die met kunststoffen omgaat de principes van goed beheer omarmen.

OCS werkt door de praktijken en normen van bedrijven te volgen en een certificaat toe te kennen aan degenen die het vereiste toewijdingsniveau hebben bereikt. Om een “blue member” te worden moeten aanvragers o.a. personeel trainen om verlies van kunststoffen tijdens alle activiteiten te voorkomen, schriftelijke procedures opstellen, ter plaatse controles uitvoeren en jaarlijks informatie over afval delen.

Samen met andere Nederlandse kunststofverwerkers heeft CurTec via het NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) lidmaatschap van OCS aangevraagd.

Wordt vervolgd

 

Buitenterreindag

Vrijdag 19 maart 2021

Vandaag heeft CurTec, net als vele andere Nederlandse kunststofverwerkende bedrijven, haar  buitenterrein grondig schoongemaakt tijdens de Buitenterreindag van het NRK. De actie ging vooraf aan de World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar, die zal  plaatsvinden in september. Het doel: zoveel mogelijk zwerfaval verzamelen en analyseren zodat we in de toekomst ons milieu er beter tegen kunnen beschermen.

Met de huidige coronamaatregelen in het achterhoofd hebben een 40-tal medewerkers in duo’s het buitenterrein geïnspecteerd en het zwerfafval dat werd aangetroffen opgeruimd. Nadien werd de bron van het afval vastgesteld. Het meest voorkomende type afval was kunststofkorrels.

CurTec draagt al vele jaren zorg voor een correcte afvalverzameling en –verwerking zowel binnen als buiten op de site. Er zullen nu extra maatregelen worden getroffen om dit zwerfafval in de toekomst te voorkomen. Deelname aan de Buitenterreindag komt voort uit de recente lidmaatschapsaanvraag voor Operation Clean Sweep.

Meer over Operation Clean Sweep

Close
Captcha

Voer de tekens in.

More info I agree

Close
Captcha

Voer de tekens in.

Close
Captcha

Voer de tekens in.