Packo potten

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

Gebruiksaanwijzing

Laatste aanpassing: juli 2020

Bedankt voor uw vertrouwen in High performance verpakkingen. Raadpleeg de volgende voorschriften voordat u dit CurTec-product in gebruik neemt:

Heet afvullen
Sluiten
Hanteren
Belasting bij negatieve temperaturen
Palletiseren
Statische stapelbelasting
Dynamische stapelbelasting
Luchttransport
Openen
Reinigen

Mocht u na het lezen van deze instructies nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 

1. Hot filling

De temperatuur van de inhoud mag niet hoger zijn dan 70°C. De inhoud moet afgekoeld zijn tot 30°C voordat een pot kan worden gesloten.

Terug

2. Sluiten

! De volgende instructie is van toepassing op beide deksel-concepten. Als u een schroefdeksel met geïntegreerde afdichting gebruikt, mag u de eerste stap overslaan.

Het UN-kenmerk op een pot is alleen geldig als de volgende sluitinstructie is toegepast:

 1. Plaats het binnendeksel op de pot.
 2. Plaats het schroefdeksel op de pot.
 3. Breng het deksel in positie door het linksom te draaien tot het zichtbaar en voelbaar over de schroefdraad valt.
 4. Draai het deksel, in één handeling, 90° rechtsom tot het einde van de schroefdraad.
 5. Controleer of de tanden van de verzegelstrip in de uitsparingen van de pot zitten. Alleen dan is verzegeling tamper evident en de pot water(damp)dicht.

! Een Lid Locker gebruiken maakt sluiten eenvoudiger omdat die meer grip biedt.

Terug

3. Belasting bij negatieve temperaturen

De potten zijn vervaardigd van kunststof die bestand is tegen temperaturen tot -25°C. Vanaf -5°C moet schokbelasting op de potten al worden vermeden.

! Het volume van potten met een inhoud op waterbasis kan door uitzetting toenemen met 10%. De kans dat de potten hierdoor gaan vervormen is reëel en de stabiliteit op de pallet kan verminderen. Hanteer daarom een maximale vulgraad van 90% en test de stabiliteit van de palletstapeling.

Terug

4. Palletiseren

Palletkwaliteit

Pallets moeten een bijna gesloten oppervlak hebben. Houten pallets moeten worden voorzien van planken die niet meer dan 5 cm/ 2 in van elkaar verwijderd zijn. Kunststofpallets moeten een gerasterd bovendek hebben waarvan de openingen die niet groter zijn dan 5 cm2/ 2 in2. Pallets dienen voor het beladen te worden voorzien van een stevige, vlakke tussenlaag.

Palletschema's

CurTec adviseert om de volgende aantallen per laag te respecteren:

Art.-nr. 4303 - 4305 - 4306 - 4310 - 4313

1200 x 800 mm - 80 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in - 105 st.

Art.-nr. 4315 - 4320 - 4325

1200 x 800 mm - 55 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in - 70 st.

Gevulde potten worden op de onderlegger geplaatst en gestapeld door de bodem van een pot in de contravorm van het onderliggende deksel te plaatsen.

! Onze af-fabriek palletisering is anders. Kijk op onze website voor meer informatie.

Pallet verpakken

CurTec raadt het gebruik van een krimphoes aan die zowel om de stapel als ook om de pallet moet worden gekrompen. Als extra kan het onderste deel nog worden voorzien van stretchfolie. De onderste laag potten wordt het zwaarst belast en daar mag, om vervorming te voorkomen, de hoes of stretchfolie niet te strak zitten.

Indien een extra pallet op een met potten beladen pallet wordt geplaatst moet er een tussenlegger bovenop de pallet worden geplaatst om de krachten gelijk over alle potten te kunnen verdelen. Ook deze plaat is hard en vlak.

Terug

5. Statische stapelbelasting

Bij het stapelen van potten voor opslag in bijvoorbeeld magazijn of koelcel, is het belangrijk te weten wat het maximale stapelgewicht op de onderste pot in een stapel mag zijn.

De stapelbelasting is sterk afhankelijk van: het gewicht van de pot, het aantal te stapelen potten, het gewicht van tussenbladen en pallets, de omgevingstemperatuur, de tijdsduur van de belasting en de ondergrond van de onderste pot.

Onderstaande tabel toont het maximale stapelgewicht (in kg) bij een bepaalde omgevingstemperatuur gedurende een bepaalde tijd voor een pot die op een vlakke, gesloten ondergrond of pallet is geplaatst.

Max. temp °C 0 0 0 0 15 15 15 15 25 25 25 25 35 35 35
Maanden 0.5 2 6 12 0.5 2 6 12 0.5 2 6 12 0.5 2 6
4303 23 21 20 19 18 17 16 15 16 15 14 13 14 13 11
4305 23 21 20 19 18 17 16 15 16 15 14 13 14 13 11
4306 22 20 19 18 17 16 15 14 15 14 13 12 13 12 10
4310 22 20 19 18 17 16 15 14 15 14 13 12 13 12 10
4313 22 20 19 18 17 16 15 14 15 14 13 12 13 12 10
4315 92 80 71 63 59 53 44 40 44 39 34 30 33 29 25
4320 92 80 71 63 59 53 44 40 44 39 34 30 33 29 25
4325 92 80 71 63 59 53 44 40 44 39 34 30 33 29 25

! De waarden vermeld in de tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een simulatie en kunnen alleen als indicatie dienen. CurTec adviseert gebruikers in ieder geval zelf testen uit te voeren.

Aan de hand van de tabel kan worden berekend hoeveel potten op elkaar geplaatst kunnen worden: Verminder het vermelde stapelgewicht met het relevante aandeel van het totaalgewicht van de tussenleggers en deel het door het gewicht van pot met inhoud. Dit getal, met cijfer achter de komma kleiner dan 8, afgerond naar beneden is het totaal aantal potten dat op de onderste pot mag worden gestapeld.

Voorbeeld

Hoeveel 500 ml potten (art.-nr. 4305) met een brutogewicht van 0,85 kg mogen bij 25°C gedurende 2 maanden op een pallet worden gestapeld? Het relevante aandeel van tussenleggers is 3 kg, dus (15-3)/0,85 = 14,11.. Het aantal potten dat op de onderste pot mag worden gestapeld is 14.

Bij een afwijkende tijd of temperatuur moet u in de tabel de eerstvolgende kolom lezen. Wilt u weten wat het stapelgewicht is bij kortere tijden dan in de tabel is aangegeven, dan kan de tabel van voorschrift 6 u van dienst zijn.

Aandachtspunten

 • Voorafgaande aan stapeling moet de temperatuur van de inhoud gelijk of lager zijn dan de omgevingstemperatuur.
 • De maximale stapeltijd wordt aanzienlijk gereduceerd bij een temperatuur hoger dan 35°C. Het stapelgewicht in de tabel bedraagt bijvoorbeeld bij 50°C nog maar 75% van de laatstgenoemde waarde en bij een temperatuur van 60°C is het gewicht nog maar 50%.
 • Indien een stapel hoger is dan 2,5 meter mag de vloerhelling niet meer dan 0,5% bedragen.
 • Horizontaal, in de rolrichting, liggend op de zijkant stapelen van potten wordt ten strengste afgeraden.
 • Bij de overgang van de ene transportvorm naar de andere transportvorm, van opslag naar transport of van transport naar opslag, moeten de zwaarst belaste (onderste) potten altijd hoog in de nieuwe stapel worden geplaatst.

Terug

6. Dynamische stapelbelasting

Bij het stapelen van potten voor transport, is het belangrijk te weten wat het maximale stapelgewicht op de onderste pot in een stapel mag zijn.

Bij transport is dit stapelgewicht de zogenaamde dynamische belasting en wordt gevonden door de toelaatbare statische belasting uit de tabel te delen door een toeslagfactor. Deze factoren zijn:

 • Luchttransport > 3
 • Wegtransport > 2
 • Railtransport > 1,8
 • Zeetransport > 1,3

De stapelgewichten in onderstaande tabel zijn indicatief en afhankelijk van temperatuur en tijd: hanteer 5°C voor gekoeld transport, 30°C voor gemiddeld weg- of watertransport en 40°C voor transport in warmere streken.

Max. temp °C 5 5 5 5 30 30 30 30 40 40 40
Weken 0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 0.5 1 3
4303 23 22 20 18 16 15 14 13 12 10 9
4305 23 22 20 18 16 15 14 13 12 10 9
4306 22 21 19 17 15 14 13 12 11 9 8
4310 22 21 19 17 15 14 13 12 11 9 8
4313 22 21 19 17 15 14 13 12 11 9 8
4315 100 92 77 73 48 44 38 35 34 33 28
4320 100 92 77 73 48 44 38 35 34 33 28
4325 100 92 77 73 48 44 38 35 34 33 28

! De waarden vermeld in de tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een simulatie en kunnen alleen als indicatie dienen. We adviseren de gebruiker in elk geval zelf testen uit te voeren.

Bij een afwijkende tijd of temperatuur beneden 40°C, moet u de gewichten in de naar boven afwijkende kolom hanteren. Wordt de temperatuur nog hoger, bedenk dan dat bij 50°C het gewicht nog maar 75% van dat bij 40°C mag bedragen en bij 60°C nog maar 50%.

Aan de hand van de tabel kan worden berekend hoeveel potten op elkaar geplaatst kunnen worden: Deel het vermelde stapelgewicht door de relevante toeslagfactor, verminder de uitkomst met het relevante aandeel van het totaalgewicht van de tussenleggers en deel het door het gewicht van pot met inhoud. Dit getal, met cijfer achter de komma kleiner dan 8, afgerond naar beneden is het totaal aantal potten dat op de onderste pot mag worden gestapeld.

Voorbeeld

Hoeveel 650 ml potten (art.-nr. 4306) met een brutogewicht van 0,7 kg mogen bij 30°C gedurende 1 week over de weg worden getransporteerd? Het relevante aandeel van tussenleggers is 1 kg, dus ((14/3)-1)/0,7= 5,24. Het aantal potten dat op de onderste pot worden gestapeld is 5.

Aandachtspunten

 • Bij de overgang van de ene transportvorm naar de andere transportvorm, van opslag naar transport of van transport naar opslag, moeten de zwaarst belaste (onderste) potten altijd hoog in de nieuwe stapel worden geplaatst.
 • De potten moeten bij elke vorm van transport vakkundig worden gestouwd en zo worden vastgezet dat verschuiven van de potten niet mogelijk is
 • Voor het gebruik van pallets zie voorschrift 4.
 • Voor het stapelen van de emmers voor opslag in het magazijn zie voorschrift 5.

Terug

7. Luchttransport

Tijdens luchttransport daalt de druk in een vliegtuigruim. Die onderdruk zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in een verpakking wil ontsnappen. Na de landing heerst er weer een normale atmosferische druk die, afhankelijk van de hoeveelheid ontsnapte lucht*, ervoor zorgt dat wand kan indeuken.

CurTec-verpakkingen zijn niet gemaakt om drukverschillen te overbruggen. De constructie is zodanig dat een correct gesloten verpakking lucht relatief snel laat ontsnappen, maar minder gemakkelijk laat terugkeren.

Aangezien CurTec geen invloed heeft op het gebruik van haar verpakkingen door eindgebruikers, adviseert ze om elke transportmodus te testen.

Het is de verantwoordelijkheid van eindgebruikers om te toetsen of een verpakking met inhoud voldoet aan relevante transportwetgeving. CurTec refereert aan de regelgeving die in de UN-certificaten worden vermeld.

* De hoeveelheid is afhankelijk van het type inhoud (de vorm en de lucht ertussen) en de vulgraad

Terug

8. Openen

! De volgende instructie is van toepassing op beide deksel-concepten. Als u een schroefdeksel met geïntegreerde afdichting gebruikt, kunt u de laatste stap achterwege laten.

 1. Houd met één hand de pot stevig vast. Verwijder met de andere hand de verzegelstrip door die linksom af te scheuren.
 2. Schroef het deksel linksom los en verwijder het van de pot.
 3. Verwijder het binnendeksel.

! Een Lid Locker gebruiken maakt openen eenvoudiger omdat die meer grip biedt.

Terug

9. Reinigen

Onderstaand wasvoorschrift is van toepassing op het reinigen van alle CurTec verpakkingen die zijn vervaardigd uit polyethyleen en polypropyleen:

 • De beste resultaten worden gerealiseerd bij gebruik van een wasmachine-installatie die is uitgerust met sproeikoppen of een zogenaamde Ultra-Sonic installatie.
 • Het meest geschikte reinigingsmiddel is een laagschuimend alkalisch middel met een PH-waarde van 10 tot 12 (in oplossing).
 • De aanbevolen temperatuur van het waswater ligt tussen de 40°C en 50°C.
 • De temperatuur van het spoelwater mag maximaal 65°C bedragen.
 • De wastijd bij bovengenoemde temperatuur mag maximaal 35 seconden bedragen. Voor het naspoelen geldt een limiet van 20 seconden bij genoemde temperatuur. Hierdoor wordt voorkomen dat de kunststof volledig opwarmt en krimp gaat vertonen.
 • Het versneld drogen van producten geschiedt door middel van het afblazen met koude lucht. Indien verwarmde lucht wordt gebruikt mag het afblazen maximaal 30 seconden duren bij een temperatuur van maximaal 65°C.
 • Het afblaas- en drooggedeelte van de installatie dient aangepast te zijn aan het product, zodat ook moeilijk bereikbare plaatsen van het product gedroogd kunnen worden.
 • Voor specifieke technische informatie verwijzen wij naar de diverse leveranciers van reinigingsmachines. CurTec kan daarbij helpen.

! Controleer regelmatig de thermostaten en de ingestelde tijden van uw apparatuur.

Terug

Disclaimer

CurTec fabriceert verpakkingen voor uiteenlopende toepassingen. Deze verklaring is alleen van toepassing op verpakkingen zoals ze de productiefaciliteit verlaten. CurTec heeft noch controle over eindgebruik van de producten, noch over verwerkingsomstandigheden. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om conformiteit met relevante wetgeving te verifiëren en om productprestaties te valideren door het correcte eindgebruik te testen.

Terug

Close
Close
Close