Gevaargoed beschermen met verpakking

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Ze kunnen schade toebrengen aan mensen, dieren en het milieu en daarom is het vervoer van gevaargoed aan strenge regels onderworpen. Een verpakking kan die risico’s voor een stuk beperken, maar waar moet een goede verpakking aan voldoen?

Strenge verpakkingseisen voor vervoer gevaargoed

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties en bepalen dat verpakkingen aan strenge eisen moeten voldoen. Eén van de belangrijkste eisen is dat de verpakking onder geen omstandigheid mag lekken. Daarnaast:

  • Mogen het materiaal van de verpakking en de sluiting niet door de inhoud worden aangetast
  • Mag het materiaal van de verpakking geen schadelijke of gevaarlijke verbinding vormen met de inhoud
  • Moeten verpakking en sluiting moeten overal stevig en sterk zijn

De transportmodus is ook van invloed: Tijdens luchttransport van gevaarlijke stoffen daalt, net als bij normaal transport, de luchtdruk. Een verpakking moet tegen die luchtdrukverandering bestand zijn.

Alleen verpakkingen met geldig UN-kenmerk

Gevaarlijke goederen mogen alleen worden vervoerd in verpakkingen die zijn voorzien van een geldig UN-kenmerk. Een UN-gecertificeerde verpakking is uitgebreid getest en heeft een reeks val- en stapelproeven met goed gevolg doorstaan. De zwaarte van de testen is afhankelijk van de verpakkingsgroep. Een UN-kenmerk is in de verpakking gegraveerd en conform UN-regulering vijf jaar geldig vanaf het jaar waarin de verpakking is geproduceerd.

Welke stof in welke verpakking?

Alle chemische stoffen worden, op basis van hun gevaareigenschappen, een UN-nummer toegekend, welke de basis voor de vervoersvoorwaarden is. Het UN-nummer is terug te vinden op het veiligheidsinformatieblad wat hoort bij een chemische stof. Daarop wordt ook vermeld in welke verpakkingsgroep de stof is ingedeeld. Ieder UN-kenmerk bevat namelijk een letter die correspondeert met een verpakkingsgroep (zie afbeelding).

De relevante regelgeving geeft op basis van het UN-nummer aan welk type verpakking met wat voor soort UN-kenmerk is vereist en eventueel welke aanvullende eisen gelden. CurTec-verpakkingen zijn vanwege hun constructie alleen geschikt voor gevaarlijke vaste stoffen en geklasseerd als type 1H2.

Naast het type verpakking, de verpakkingsgroep en het jaartal van productie is uit een kenmerk af te lezen welk maximum bruto-gewicht gerespecteerd moet worden. Tot slot kan de transportmodus (weg-, water-, spoor- of luchtvervoer) ook nog voor aanvullende eisen zorgen.

Aan de regels voor gevaargoed voldoen

Het kiezen van de juiste verpakking is slechts één aspect van het vervoer van gevaargoed. Jaarlijks wordt tijdens inspectie 54% van alle gevaargoed afgekeurd voor transport omdat het niet aan alle eisen voldoet. Lees er meer over in het interview met Maxence Wittebolle van Het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI).


Zorg dat u aan de verpakkingseisen van de UN-regelgeving voldoet. Wilt u weten welke verpakking geschikt is voor uw gevaargoed? Stuur ons dan het bijbehorende veiligheidsinformatieblad en wij geven u gratis advies.

Stuur ons uw veiligheidsinformatieblad

Close
Close
Close