Click Pack emmers

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

Gebruiksaanwijzing

Laatste aanpassing: december 2022

Bedankt voor uw vertrouwen in High performance verpakkingen. Raadpleeg de volgende voorschriften voordat u dit CurTec-product in gebruik neemt:

Heet afvullen
Sluiten
Hanteren
Belasting bij negatieve temperaturen
Palletiseren
Statische stapelbelasting
Dynamische stapelbelasting
Luchttransport
Openen
Reinigen

Mocht u na het lezen van deze instructies nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 

1. Heet afvullen

De temperatuur van de inhoud mag niet hoger zijn dan 70°C. De inhoud moet afgekoeld zijn tot 30°C voordat een emmer kan worden gesloten.

Indien de Click Pack-container is uitgerust met een ventiel, zorg er dan voor dat het inhoudsniveau 4 cm beneden de bovenrand blijft om te voorkomen dat het ventiel blokkeert.

Click Pack met ventiel

Terug

2. Sluiten

Het UN-kenmerk op een emmer is alleen geldig als de volgende sluitinstructie is toegepast:

 1. Leg het deksel op de container.
 2. Breng het deksel in positie door het linksom te draaien tot het zichtbaar en voelbaar over de schroefdraad valt.
 3. Druk het deksel licht aan en draai het, in één handeling, 90° rechtsom tot het einde van de schroefdraad.
 4. Het deksel klikt wanneer het de verzegelknop passeert. De container is nu gesloten en waterdampdicht en het UN-kenmerk is geldig.

! Een Lid Locker gebruiken maakt het sluiten eenvoudiger. Bekijk de video.

Na het sluiten kan de emmer nog tamper evident verzegeld worden want elke container en deksel is van zegelogen voorzien. CurTec adviseert om Unisto Compact seals te gebruiken:

 1. Haal de staart van de verzegelstrip door de zegelogen in deksel en container. Steek het uiteinde van de staart door het oog van de strip en haal aan.
 2. De emmer is nu verzegeld.

U kunt ook Click Pack-verzegelpinnen gebruiken:

 1. Druk de verzegelpin in de uitsparing totdat hij in de container vasthaakt.
 2. De emmer is nu verzegeld.

! Er zijn twee verschillende verzegelpinnen. Zorg ervoor dat het artikelnummer van de pin correspondeert met het artikelnummer van deksel en container (44XX of 45XX).

Het verzegelen van een emmer is géén vereiste voor de geldigheid van het UN-kenmerk.

Terug

3. Handling

De emmer kan worden getild met de handgrepen op de container of met het optionele hengsel.

! Hanteer de volgens de arbodiensten en wetgeving vastgestelde regelingen over tilgewichten en frequenties van het tillen.

Een Click Pack aan de handgrepen optillen

Een Click Pack aan het (optioneel) hengsel optillen

Zowel handgrepen als hengsel zijn ontworpen voor handmatige verplaatsingen. Ze zijn niet geschikt voor mechanische handling, zoals het optillen met een takel.

Vermijd het optillen van emmers met een takel

De maximale belasting van het hengsel is:

 • 6 kg > Art.nr. 4406
 • 30 kg > Art.nr. 4410/15/20, 4515/20/25

Deze gewichten komen overeen met de UN-kenmerken en zijn gevalideerd.

Terug

4. Belasting bij negatieve temperaturen

De emmers zijn vervaardigd van kunststof die bestand is tegen temperaturen tot -25°C. Vanaf -5°C moet schokbelasting op de emmers al worden vermeden.

! Het volume van emmers met een inhoud op waterbasis kan door uitzetting toenemen met 10%. De kans dat de emmers hierdoor gaan vervormen is reëel en de stabiliteit op de pallet kan verminderen. Hanteer daarom een maximale vulgraad van 90% en test de stabiliteit van de palletstapeling.

Terug

5. Palletiseren

Palletkwaliteit

Pallets moeten een bijna gesloten oppervlak hebben. Houten pallets moeten worden voorzien van planken die niet meer dan 5 cm/ 2 in van elkaar verwijderd zijn. Kunststofpallets moeten een gerasterd bovendek hebben waarvan de openingen die niet groter zijn dan 5 cm2/ 2 in2. Pallets dienen voor het beladen te worden voorzien van een stevige, vlakke tussenlaag.

Palletschema's

CurTec adviseert om de volgende aantallen per laag te respecteren:

Art.-nr. 4406

1200 x 800 mm - 12 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in - 18 st.

Art.-nr. 4410 - 4415 - 4420

1200 x 800 mm - 8 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in - 10 st.

Art.-nr. 4515 - 4520 - 4525

1140 x 760 mm / 1200 x 800 mm - 6 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in - 9 st.

Indien u emmers op een pallet positioneert is het belangrijk dat de handgrepen worden weggedraaid van de pallethoeken. U voorkomt daarmee onnodige beschadiging van de krimphoes of stretchfolie.

Gevulde emmers worden op de onderlegger geplaatst en gestapeld door de bodem van een emmer in de contravorm van het onderliggende deksel te plaatsen.

! Onze af-fabriek palletisering is anders. Kijk op onze website voor meer informatie.

Palletverpakking

CurTec raadt  het gebruik van een krimphoes aan die zowel om de stapel als ook om de pallet moet worden gekrompen. Als extra kan het onderste deel nog worden voorzien van stretchfolie. De onderste laag containers wordt het zwaarst belast en daar mag, om vervorming te voorkomen, de hoes of stretchfolie niet te strak zitten.

Indien een extra pallet op een met emmers beladen pallet wordt geplaatst moet er een tussenlegger bovenop de pallet worden geplaatst om de krachten gelijk over alle containers te kunnen verdelen. Ook deze plaat is hard en vlak.

Terug

6. Statische stapelbelasting

Bij het stapelen van emmers voor opslag in bijvoorbeeld magazijn of koelcel, is het belangrijk te weten wat het maximale stapelgewicht op de onderste emmer in een stapel mag zijn.

De stapelbelasting is sterk afhankelijk van: het gewicht van de emmer, het aantal te stapelen emmers, het gewicht van tussenbladen en pallets, de omgevingstemperatuur, de tijdsduur van de belasting en de ondergrond van de onderste emmer.

Onderstaande tabel toont het maximale stapelgewicht (in kg) bij een bepaalde omgevingstemperatuur gedurende een bepaalde tijd voor een emmer die op een vlakke, gesloten ondergrond of pallet is geplaatst.

Max. temp °C 0 0 0 0 15 15 15 15 25 25 25 25 35 35 35
Maanden 0.5 2 6 12 0.5 2 6 12 0.5 2 6 12 0.5 2 6
4406 288 242 221 193 187 157 137 126 140 118 103 95 105 95 77
4406 REC 230 194 177 154 150 126 110 101 112 94 82 76 84 76 62
4410 329 277 241 221 214 180 157 144 160 135 117 108 120 101 88
4410 REC 254 213 186 170 165 138 121 111 123 104 91 83 93 78 68
4415 329 277 241 221 214 180 157 144 160 135 117 108 120 101 88
4415 REC 254 213 186 170 165 138 121 111 123 104 91 83 93 78 68
4420 329 277 241 221 214 180 157 144 160 135 117 108 120 101 88
4420 REC 254 213 186 170 165 138 121 111 123 104 91 83 93 78 68
4515 315 285 265 240 240 220 205 190 200 185 165 150 165 150 120
4520 315 285 265 240 240 220 205 190 200 185 165 150 165 150 120
4525 315 285 265 240 240 220 205 190 200 185 165 150 165 150 120

! De waarden vermeld in de tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een simulatie en kunnen alleen als indicatie dienen. CurTec adviseert gebruikers in ieder geval zelf testen uit te voeren.

Aan de hand van de tabel kan worden berekend hoeveel emmers op elkaar geplaatst kunnen worden: Verminder het vermelde stapelgewicht met het relevante aandeel van het totaalgewicht van de tussenleggers en deel het door het gewicht van emmer met inhoud. Dit getal, met cijfer achter de komma kleiner dan 8, afgerond naar beneden is het totaal aantal emmers dat op de onderste emmer mag worden gestapeld.

Voorbeeld

Hoeveel 6-liter emmers (art.-nr. 4406) met een inhoud van 10 kg mogen bij 15°C gedurende 6 maanden op een pallet worden gestapeld? Het relevante aandeel van tussenleggers is 12 kg, dus (137-12)/10 = 12,5. Het aantal emmers dat op de onderste emmer mag worden gestapeld is 12.

Bij een afwijkende tijd of temperatuur moet u in de tabel de eerstvolgende kolom lezen. Wilt u weten wat het stapelgewicht is bij kortere tijden dan in de tabel is aangegeven, dan kan de tabel van voorschrift 7 u van dienst zijn.

Aandachtspunten

 • Voorafgaande aan stapeling moet de temperatuur van de inhoud gelijk of lager zijn dan de omgevingstemperatuur.
 • De maximale stapeltijd wordt aanzienlijk gereduceerd bij een temperatuur hoger dan 35°C. Het stapelgewicht in de tabel bedraagt bijvoorbeeld bij 50°C nog maar 75% van de laatstgenoemde waarde en bij een temperatuur van 60°C is het gewicht nog maar 50%.
 • Indien een stapel hoger is dan 2,5 meter mag de vloerhelling niet meer dan 0,5% bedragen.
 • Horizontaal, in de rolrichting, liggend op de zijkant stapelen van emmers wordt ten strengste afgeraden.
 • Bij de overgang van de ene transportvorm naar de andere transportvorm, van opslag naar transport of van transport naar opslag, moeten de zwaarst belaste (onderste) emmers altijd hoog in de nieuwe stapel worden geplaatst.

Terug

7. Dynamische stapelbelasting

Bij het stapelen van emmers voor transport, is het belangrijk te weten wat het maximale stapelgewicht op de onderste emmer in een stapel mag zijn.

Bij transport is dit stapelgewicht de zogenaamde dynamische belasting en wordt gevonden door de toelaatbare statische belasting uit de tabel te delen door een toeslagfactor. Deze factoren zijn:

 • Luchttransport > 3
 • Wegtransport > 2
 • Railtransport > 1,8
 • Zeetransport > 1,3

De stapelgewichten in onderstaande tabel zijn indicatief en afhankelijk van temperatuur en tijd: hanteer 5°C voor gekoeld transport, 30°C voor gemiddeld weg- of watertransport en 40°C voor transport in warmere streken.

Max. temp °C 5 5 5 5 30 30 30 30 40 40 40
Weken 0.5 1 3 5 0.5 1 3 5 0.5 1 3
4406 299 274 239 224 145 133 116 109 109 100 87
4406 REC 239 219 191 179 116 106 93 87 87 80 70
4410 344 316 275 258 168 154 134 126 126 115 100
4410 REC 264 242 211 198 128 118 103 96 88 77 72
4415 344 316 275 258 168 154 134 126 126 115 100
4415 REC 264 242 211 198 128 118 103 96 88 77 72
4420 344 316 275 258 168 154 134 126 126 115 100
4420 REC 264 242 211 198 128 118 103 96 88 77 72
4515 419 384 335 314 204 187 163 153 153 140 122
4520 419 384 335 314 204 187 163 153 153 140 122
4525 419 384 335 314 204 187 163 153 153 140 122

! De waarden vermeld in de tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een simulatie en kunnen alleen als indicatie dienen. We adviseren de gebruiker in elk geval zelf testen uit te voeren.

Bij een afwijkende tijd of temperatuur beneden 40°C, moet u de gewichten in de naar boven afwijkende kolom hanteren. Wordt de temperatuur nog hoger, bedenk dan dat bij 50°C het gewicht nog maar 75% van dat bij 40°C mag bedragen en bij 60°C nog maar 50%.

Aan de hand van de tabel kan worden berekend hoeveel emmers op elkaar geplaatst kunnen worden: Deel het vermelde stapelgewicht door de relevante toeslagfactor, verminder de uitkomst met het relevante aandeel van het totaalgewicht van de tussenleggers en deel het door het gewicht van emmer met inhoud. Dit getal, met cijfer achter de komma kleiner dan 8, afgerond naar beneden is het totaal aantal emmers dat op de onderste emmer mag worden gestapeld.

Voorbeeld

Hoeveel 25-liter emmers (art.-nr. 4525) met een inhoud van 20 kg mogen bij 30°C gedurende 1 weken over de weg worden getransporteerd? Het relevante aandeel van tussenleggers is 6 kg, dus ((187/2)-6)/20 = 4,36. Het aantal emmers dat op de onderste emmer worden gestapeld is 4.

Aandachtspunten

 • Bij de overgang van de ene transportvorm naar de andere transportvorm, van opslag naar transport of van transport naar opslag, moeten de zwaarst belaste (onderste) emmers altijd hoog in de nieuwe stapel worden geplaatst.
 • De emmers moeten bij elke vorm van transport vakkundig worden gestouwd en zo worden vastgezet dat verschuiven van de emmers niet mogelijk is.
 • Voor het gebruik van pallets zie voorschrift 5.
 • Voor het stapelen van de emmers voor opslag in het magazijn zie voorschrift 6.

Terug

8. Luchttransport

Tijdens luchttransport daalt de druk in een vliegtuigruim. Die onderdruk zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in een verpakking wil ontsnappen. Na de landing heerst er weer een normale atmosferische druk die, afhankelijk van de hoeveelheid ontsnapte lucht*, ervoor zorgt dat wand kan indeuken.

CurTec-verpakkingen zijn niet gemaakt om drukverschillen te overbruggen. De constructie is zodanig dat een correct gesloten verpakking lucht relatief snel laat ontsnappen, maar minder gemakkelijk laat terugkeren.

Aangezien CurTec geen invloed heeft op het gebruik van haar verpakkingen door eindgebruikers, adviseert ze om elke transportmodus te testen.

Het is de verantwoordelijkheid van eindgebruikers om te toetsen of een verpakking met inhoud voldoet aan relevante transportwetgeving. CurTec refereert aan de regelgeving die in de UN-certificaten worden vermeld.

* De hoeveelheid is afhankelijk van het type inhoud (de vorm en de lucht ertussen) en de vulgraad

Terug

9. Openen

 1. Wanneer een emmer verzegeld is met een verzegelstrip, verbreek het zegel of knip het door en haal het uit de zegelogen.
 2. Wanneer een emmer verzegeld is met een verzegelpin, licht u met uw wijsvinger het onderste randje van de pen op tot de kop afbreekt. Het voetje blijft in het zegeloog zitten en kan separaat worden verwijderd.
 3. Plaats beide handen ter hoogte van de handgrepen tegenover elkaar, druk met één vinger de vergrendelknop in en draai het deksel met lichte neerwaartse druk 90° tegen de klok in.

! Een Lid Locker gebruiken maakt het openen eenvoudiger. Bekijk de video.

Legen

Gebruik de bovenrand, het hengsel of de schenkgreep en de bodem om de container te kantelen en de inhoud uit te schenken.

Een Click Pack uitschenken met behulp van de handgreep

Een Click Pack uitschenken met behulp van het (optioneel) hengsel

Terug

10. Reinigen

Onderstaand wasvoorschrift is van toepassing op het reinigen van alle CurTec verpakkingen die zijn vervaardigd uit polyethyleen en polypropyleen:

 • De beste resultaten worden gerealiseerd bij gebruik van een wasmachine-installatie die is uitgerust met sproeikoppen of een zogenaamde Ultra-Sonic installatie.
 • Het meest geschikte reinigingsmiddel is een laagschuimend alkalisch middel met een PH-waarde van 10 tot 12 (in oplossing).
 • De aanbevolen temperatuur van het waswater ligt tussen de 40°C en 50°C.
 • De temperatuur van het spoelwater mag maximaal 65°C bedragen.
 • De wastijd bij bovengenoemde temperatuur mag maximaal 35 seconden bedragen. Voor het naspoelen geldt een limiet van 20 seconden bij genoemde temperatuur. Hierdoor wordt voorkomen dat de kunststof volledig opwarmt en krimp gaat vertonen.
 • Het versneld drogen van producten geschiedt door middel van het afblazen met koude lucht. Indien verwarmde lucht wordt gebruikt mag het afblazen maximaal 30 seconden duren bij een temperatuur van maximaal 65°C.
 • Het afblaas- en drooggedeelte van de installatie dient aangepast te zijn aan het product, zodat ook moeilijk bereikbare plaatsen van het product gedroogd kunnen worden.
 • Voor specifieke technische informatie verwijzen wij naar de diverse leveranciers van reinigingsmachines. CurTec kan daarbij helpen.

! Controleer regelmatig de thermostaten en de ingestelde tijden van uw apparatuur.

Terug

Disclaimer

CurTec fabriceert verpakkingen voor uiteenlopende toepassingen. Deze verklaring is alleen van toepassing op verpakkingen zoals ze de productiefaciliteit verlaten. CurTec heeft noch controle over eindgebruik van de producten, noch over verwerkingsomstandigheden. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om conformiteit met relevante wetgeving te verifiëren en om productprestaties te valideren door het correcte eindgebruik te testen.

Terug

Close
Close
Close