Bescherming tegen vervalsing in de hele leverketen

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

In de afgelopen jaren is het aantal namaakgeneesmiddelen dat aan internationale grenzen in beslag is genomen dramatisch toegenomen volgens Europese consumentenorganisaties. Gecompromitteerde geneesmiddelen zijn een bedreiging voor de publieke gezondheid, verkwisten gezinsinkomen en verlagen winsten die nodig zijn voor R&D en innovatie. Alhoewel farmaceutische producenten hun farmaceutica routinematig beveiligen met tamper evident containers en verpakkingen, is het gevaar van vervalsing nog in de hele leverketen aanwezig.

Verzegelstrips maken ongewenste ingrepen zichtbaar

Tamper evidence

Een tamper evident verzegeling laat zien of een verpakking tijdens opslag, transport of elders in de logistieke keten werd geopend. Producenten van goederen zoals farmaceutica en levensmiddeleningrediënten wenden zich in toenemende mate tot tamper evident-oplossingen omdat besmette producten levensbedreigend kunnen zijn voor consumenten en kunnen leiden tot enorme juridische kosten.

Bulkverpakking beschermen

Bent u benieuwd welke innovaties er zijn om bulkverpakking van uw farmaceutische ingrediënten in de hele leverketen te beschermen? Lees het artikel “Veiligheids- en tamper evidence- beschermingssystemen” van dr. Huw Kidwell.

Download White Paper

Wilt u graag advies over de bescherming van uw waardevolle producten?

Neem dan contact met ons op

 

Close
Close
Close