Hoe lang is een UN-toelatingscertificaat geldig?

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

Na uitgebreid testen krijgen verpakkingen voor gevaargoed een bepaald UN-kenmerk toegewezen. De keuringsinstantie legt dit kenmerk vast in een toelatingscertificaat. Een UN-verpakking is 5 jaar geldig, maar hoe zit dat eigenlijk met het toelatingscertificaat?

“Dat varieert van land tot land”, aldus Maxence Wittebolle van het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI). “In België, Nederland en Duitsland is een UN- toelatingscertificaat  onbeperkt geldig. In Frankrijk en Engeland is dit vijf jaar.”

Waar zit het verschil in geldigheid tussen die landen?

“Het is een verschil in nationale invulling van de wetgeving van land tot land. In België bijvoorbeeld was tot 1992 een UN- toelatingscertificaat vijf jaar geldig. Dit is daarna aangepast naar onbeperkt. Er vonden al jaarlijkse controles plaats op het product. De toegevoegde waarde van een geldigheid voor een UN- toelatingscertificaat vond de overheid uiteindelijk minimaal.”

De wetgeving verschilt van land tot land

Maar wat als er iets wijzigt in een verpakking?

“Er zitten drie voorwaarden aan de onbeperkte geldigheidsduur van een UN- toelatingscertificaat. Het product zelf moet jaarlijks gecontroleerd worden. Er mogen geen wijzigingen plaatsvinden aan het product en er mogen geen wijzigingen in de wetgeving zijn die van invloed zijn op het product. Wanneer een of meer van deze zaken van toepassing is, dan moet het product opnieuw getest worden.”

Voorkom onnodige risico’s bij vervoer gevaargoed

Het vervoeren van gevaargoed brengt veel risico’s met zich mee. Denk daarom van te voren goed na over wat u gaat vervoeren en hoe. Kies voor betrouwbare leveranciers die u kunnen faciliteren in de eisen die de wetgeving stelt. Hiermee voorkomt u onveilige situaties én onnodige kosten.


Alle CurTec-verpakkingen dragen een UN-kenmerk voor vaste stoffen. Onze toelatingscertificaten zijn onbeperkt geldig omdat ze in België en Nederland zijn uitgegeven. Verscheept u gevaargoed en zoekt u verpakkingsadvies? Wij adviseren u graag.

Neem contact op

Close
Close
Close