Super wijdmondse vaten

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

Gebruiksaanwijzing

Laatste aanpassing: juli 2020

Bedankt voor uw vertrouwen in High performance verpakkingen. Raadpleeg de volgende voorschriften voordat u dit CurTec-product in gebruik neemt:

Heet afvullen
Sluiten
Hanteren
Belasting bij negatieve temperaturen
Palletiseren
Statische stapelbelasting
Dynamische stapelbelasting
Luchttransport
Openen
Reinigen

Mocht u na het lezen van deze instructies nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 

1. Heet afvullen

De temperatuur van de inhoud mag niet hoger zijn dan 70°C. De inhoud moet afgekoeld zijn tot 30°C voordat een vat kan worden gesloten.

Terug

2. Sluiten

Het UN-kenmerk op een vat is alleen geldig als de volgende sluitinstructie is toegepast:

 1. Leg het deksel op het vat en draai het rechtsom tot het vastloopt en handmatig niet verder te bewegen is.
 2. Draai vervolgens het deksel 30°. Daarna is het vat lekdicht en is het UN-kenmerk geldig.

! Een Lid Locker gebruiken maakt het sluiten eenvoudiger. Bekijk de video.

Na het sluiten kan het vat nog tamper evident verzegeld worden want elk vat en deksel is van zegelogen voorzien. CurTec adviseert om Unisto Compact seals te gebruiken:

 1. Haal de staart van de verzegelstrip door de zegelogen in deksel en vat. Steek het uiteinde van de staart door het oog van de strip en haal aan.
 2. Het vat is nu verzegeld.

Het verzegelen van een vat is géén vereiste voor de geldigheid van het UN-kenmerk

Terug

3. Hanteren

Afhankelijk van het type kan het vat worden getild met de handgrepen op de container of aan het deksel.

! Hanteer de volgens de arbodiensten en wetgeving vastgestelde regelingen over tilgewichten en frequenties van het tillen.

De gemonteerde handgrepen zijn ontworpen voor handmatige verplaatsingen. Ze zijn niet geschikt voor mechanische handling, zoals het optillen met een takel.

Vermijd het optillen van vaten met een takel

De handgreep is geschikt voor korte, gelijkmatige belasting tot 80 kg gedurende enkele minuten. De handgreep mag daarbij niet getordeerd worden.

Terug

4. Belasting bij negatieve temperaturen

De vaten zijn vervaardigd van kunststof die bestand is tegen temperaturen tot -25°C. Vanaf -5°C moet schokbelasting op de vaten al worden vermeden.

! Het volume van vaten met een inhoud op waterbasis kan door uitzetting toenemen met 10%. De kans dat de vaten hierdoor gaan vervormen is reëel en de stabiliteit op de pallet kan verminderen. Hanteer daarom een maximale vulgraad van 90% en test de stabiliteit van de palletstapeling.

Terug

5. Palletiseren

Palletkwaliteit

Pallets moeten een bijna gesloten oppervlak hebben. Houten pallets moeten worden voorzien van planken die niet meer dan 5 cm/ 2 in van elkaar verwijderd zijn. Kunststofpallets moeten een gerasterd bovendek hebben waarvan de openingen die niet groter zijn dan 5 cm2/ 2 in2. Pallets dienen voor het beladen te worden voorzien van een stevige, vlakke tussenlaag.

Palletschema's

CurTec adviseert om de volgende aantallen per laag te respecteren:

Art.-nr. 6945 - 6946 - 6947 - 6948 - 6949 - 6950

1200 x 800 mm - 7 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in - 9 st.

Art.-nr. 6940 - 6941 - 6942 - 6943 - 6944

1200 x 800 mm - 5 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in - 6 st.

Art.-nr. 6990 - 6994

1200 x 800 mm - 3 st.

1200 x 1000 mm / 48 x 40 in – 5 st.

Indien u vaten op een pallet positioneert is het belangrijk dat de handgrepen worden weggedraaid van de pallethoeken. U voorkomt daarmee onnodige beschadiging van de krimphoes of stretchfolie.

Gevulde vaten worden op de onderlegger geplaatst en gestapeld door de bodem van een vat in de contravorm van het onderliggende deksel te plaatsen.

! Onze af-fabriek palletisering is anders. Kijk op onze website voor meer informatie.

Palletverpakking

CurTec raadt  het gebruik van een krimphoes aan die zowel om de stapel als ook om de pallet moet worden gekrompen. Als extra kan het onderste deel nog worden voorzien van stretchfolie. De onderste laag containers wordt het zwaarst belast en daar mag, om vervorming te voorkomen, de hoes of stretchfolie niet te strak zitten.

Indien een extra pallet op een met vaten beladen pallet wordt geplaatst moet er een tussenlegger bovenop de pallet worden geplaatst om de krachten gelijk over alle containers te kunnen verdelen. Ook deze plaat is hard en vlak.

Terug

6. Statische stapelbelasting

Bij het stapelen van vaten voor opslag in bijvoorbeeld magazijn of koelcel, is het belangrijk te weten wat het maximale stapelgewicht op het onderste vat in een stapel mag zijn.

De stapelbelasting is sterk afhankelijk van: het gewicht van het vat, het aantal te stapelen vaten, het gewicht van tussenbladen en pallets, de omgevingstemperatuur, de tijdsduur van de belasting en de ondergrond van het onderste vat.

Onderstaande tabel toont het maximale stapelgewicht (in kg) bij een bepaalde omgevingstemperatuur gedurende een bepaalde tijd voor een vat dat op een vlakke, gesloten ondergrond of pallet is geplaatst.

Max. temp °C 0 0 0 15 15 15 25 25 25 35 35
Months 1 4 12 1 4 12 1 4 12 0.5 6
6940 320 270 235 205 165 145 145 125 110 130 90
6941 320 270 235 205 165 145 145 125 110 130 90
6942 320 270 235 205 165 145 145 125 110 130 90
6943 320 270 235 205 165 145 145 125 110 130 90
6944 320 270 235 205 165 145 145 125 110 130 90
6945 290 230 200 180 150 130 130 110 95 105 75
6946 290 230 200 180 150 130 130 110 95 105 75
6947 290 230 200 180 150 130 130 110 95 105 75
6948 290 230 200 180 150 130 130 110 95 105 75
6949 290 230 200 180 150 130 130 110 95 105 75
6950 290 230 200 180 150 130 130 110 95 105 75
6990 440 380 325 285 240 210 210 185 155 175 125
6994 440 380 325 285 240 210 210 185 155 175 125

! De waarden vermeld in de tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een simulatie en kunnen alleen als indicatie dienen. CurTec adviseert gebruikers in ieder geval zelf testen uit te voeren.

Aan de hand van de tabel kan worden berekend hoeveel vaten op elkaar geplaatst kunnen worden: Verminder het vermelde stapelgewicht met het relevante aandeel van het totaalgewicht van de tussenleggers en deel het door het gewicht van vat met inhoud. Dit getal, met cijfer achter de komma kleiner dan 8, afgerond naar beneden is het totaal aantal vaten dat op het onderste vat mag worden gestapeld.

Voorbeeld

Hoeveel 15-liter vaten (art.-nr. 7015) met een brutogewicht van 15 kg mogen bij 15°C gedurende 1 maand op een pallet worden gestapeld? Het relevante aandeel van tussenleggers is 5 kg, dus (98-5)/15 = 6,2. Het aantal vaten dat op het onderste vat mag worden gestapeld is 6.

Bij een afwijkende tijd of temperatuur moet u in de tabel de eerstvolgende kolom lezen. Wilt u weten wat het stapelgewicht is bij kortere tijden dan in de tabel is aangegeven, dan kan de tabel van voorschrift 7 u van dienst zijn.

Aandachtspunten

 • Voorafgaande aan stapeling moet de temperatuur van de inhoud gelijk of lager zijn dan de omgevingstemperatuur.
 • De maximale stapeltijd wordt aanzienlijk gereduceerd bij een temperatuur hoger dan 35°C. Het stapelgewicht in de tabel bedraagt bijvoorbeeld bij 50°C nog maar 75% van de laatstgenoemde waarde en bij een temperatuur van 60°C is het gewicht nog maar 50%.
 • Indien een stapel hoger is dan 2,5 meter mag de vloerhelling niet meer dan 0,5% bedragen.
 • Horizontaal, in de rolrichting, liggend op de zijkant stapelen van vaten wordt ten strengste afgeraden.
 • Bij de overgang van de ene transportvorm naar de andere transportvorm, van opslag naar transport of van transport naar opslag, moeten de zwaarst belaste (onderste) vaten altijd hoog in de nieuwe stapel worden geplaatst.

Terug

7. Dynamische stapelbelasting

Bij het stapelen van vaten voor transport, is het belangrijk te weten wat het maximale stapelgewicht op het onderste vat in een stapel mag zijn.

Bij transport is dit stapelgewicht de zogenaamde dynamische belasting en wordt gevonden door de toelaatbare statische belasting uit de tabel te delen door een toeslagfactor. Deze factoren zijn:

 • Luchttransport > 3
 • Wegtransport > 2
 • Railtransport > 1,8
 • Zeetransport > 1,3

De stapelgewichten in onderstaande tabel zijn indicatief en afhankelijk van temperatuur en tijd: hanteer 5°C voor gekoeld transport, 30°C voor gemiddeld weg- of watertransport en 40°C voor transport in warmere streken.

Max. temp °C 5 5 5 5 5 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40
Weeks 0.5 1 2 3 5 0.5 1 2 3 5 0.5 1 2 3 5
6940 360 330 300 285 250 175 160 150 140 135 135 120 112 105 100
6941 360 330 300 285 250 175 160 150 140 135 135 120 112 105 100
6942 360 330 300 285 250 175 160 150 140 135 135 120 112 105 100
6943 360 330 300 285 250 175 160 150 140 135 135 120 112 105 100
6944 360 330 300 285 250 175 160 150 140 135 135 120 112 105 100
6945 320 290 265 250 240 155 140 130 122 117 117 104 96 92 87
6946 320 290 265 250 240 155 140 130 122 117 117 104 96 92 87
6947 320 290 265 250 240 155 140 130 122 117 117 104 96 92 87
6948 320 290 265 250 240 155 140 130 122 117 117 104 96 92 87
6949 320 290 265 250 240 155 140 130 122 117 117 104 96 92 87
6950 320 290 265 250 240 155 140 130 122 117 117 104 96 92 87
6990 500 460 420 395 375 235 215 200 190 180 180 165 150 140 130
6994 500 460 420 395 375 235 215 200 190 180 180 165 150 140 130

! De waarden vermeld in de tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een simulatie en kunnen alleen als indicatie dienen. We adviseren de gebruiker in elk geval zelf testen uit te voeren.

Bij een afwijkende tijd of temperatuur beneden 40°C, moet u de gewichten in de naar boven afwijkende kolom hanteren. Wordt de temperatuur nog hoger, bedenk dan dat bij 50°C het gewicht nog maar 75% van dat bij 40°C mag bedragen en bij 60°C nog maar 50%.

Aan de hand van de tabel kan worden berekend hoeveel vaten op elkaar geplaatst kunnen worden: Deel het vermelde stapelgewicht door de relevante toeslagfactor, verminder de uitkomst met het relevante aandeel van het totaalgewicht van de tussenleggers en deel het door het gewicht van vat met inhoud. Dit getal, met cijfer achter de komma kleiner dan 8, afgerond naar beneden is het totaal aantal vaten dat op het onderste vat mag worden gestapeld.

Voorbeeld

Hoeveel 34-liter vaten (art.-nr. 6950) met een brutogewicht van 20 kg mogen bij 3°C gedurende 1,5 weken per trein worden getransporteerd? Het relevante aandeel van tussenleggers is 7 kg, dus ((265/1,8)-7)/20 = 7,01. Het aantal vaten dat op het onderste vat mag worden gestapeld is 7.

Aandachtspunten

 • Bij de overgang van de ene transportvorm naar de andere transportvorm, van opslag naar transport of van transport naar opslag, moeten de zwaarst belaste (onderste) vaten altijd hoog in de nieuwe stapel worden geplaatst.
 • De vaten moeten bij elke vorm van transport vakkundig worden gestouwd en zo worden vastgezet dat verschuiven van de vaten niet mogelijk is.
 • Voor het gebruik van pallets zie voorschrift 5.
 • Voor het stapelen van de vaten voor opslag in het magazijn zie voorschrift 6.

Terug

8. Luchttransport

Tijdens luchttransport daalt de druk in een vliegtuigruim. Die onderdruk zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in een verpakking wil ontsnappen. Na de landing heerst er weer een normale atmosferische druk die, afhankelijk van de hoeveelheid ontsnapte lucht*, ervoor zorgt dat wand kan indeuken.

CurTec-verpakkingen zijn niet gemaakt om drukverschillen te overbruggen. De constructie is zodanig dat een correct gesloten verpakking lucht relatief snel laat ontsnappen, maar minder gemakkelijk laat terugkeren.

Aangezien CurTec geen invloed heeft op het gebruik van haar verpakkingen door eindgebruikers, adviseert ze om elke transportmodus te testen.

Het is de verantwoordelijkheid van eindgebruikers om te toetsen of een verpakking met inhoud voldoet aan relevante transportwetgeving. CurTec refereert aan de regelgeving die in de UN-certificaten worden vermeld.

* De hoeveelheid is afhankelijk van het type inhoud (de vorm en de lucht ertussen) en de vulgraad

Terug

9. Openen

De rubberen ring in de deksels van een stapel vaten kan vervormen door het gewicht dat erop drukt. Na het ontstapelen raden we aan om de vaten minimaal 15 minuten te laten rusten met het deksel naar boven voordat ze worden geopend. Dat geeft de rubberen ring de tijd om naar zijn oorspronkelijke vorm terug te keren en een waterdichte sluiting te kunnen garanderen.

 1. Wanneer een vat verzegeld is, verbreek het zegel of knip het door en haal het uit de zegelogen.
 2. Draai het deksel linksom van het vat.

! Een Lid Locker gebruiken maakt het openen eenvoudiger. Bekijk de video.

Terug

10. Reinigen

Onderstaand wasvoorschrift is van toepassing op het reinigen van alle CurTec verpakkingen die zijn vervaardigd uit polyethyleen en polypropyleen:

 • De beste resultaten worden gerealiseerd bij gebruik van een wasmachine-installatie die is uitgerust met sproeikoppen of een zogenaamde Ultra-Sonic installatie.
 • Het meest geschikte reinigingsmiddel is een laagschuimend alkalisch middel met een PH-waarde van 10 tot 12 (in oplossing).
 • De aanbevolen temperatuur van het waswater ligt tussen de 40°C en 50°C.
 • De temperatuur van het spoelwater mag maximaal 65°C bedragen.
 • De wastijd bij bovengenoemde temperatuur mag maximaal 35 seconden bedragen. Voor het naspoelen geldt een limiet van 20 seconden bij genoemde temperatuur. Hierdoor wordt voorkomen dat de kunststof volledig opwarmt en krimp gaat vertonen.
 • Het versneld drogen van producten geschiedt door middel van het afblazen met koude lucht. Indien verwarmde lucht wordt gebruikt mag het afblazen maximaal 30 seconden duren bij een temperatuur van maximaal 65°C.
 • Het afblaas- en drooggedeelte van de installatie dient aangepast te zijn aan het product, zodat ook moeilijk bereikbare plaatsen van het product gedroogd kunnen worden.
 • Voor specifieke technische informatie verwijzen wij naar de diverse leveranciers van reinigingsmachines. CurTec kan daarbij helpen.

! Controleer regelmatig de thermostaten en de ingestelde tijden van uw apparatuur.

Terug

Disclaimer

CurTec fabriceert verpakkingen voor uiteenlopende toepassingen. Deze verklaring is alleen van toepassing op verpakkingen zoals ze de productiefaciliteit verlaten. CurTec heeft noch controle over eindgebruik van de producten, noch over verwerkingsomstandigheden. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om conformiteit met relevante wetgeving te verifiëren en om productprestaties te valideren door het correcte eindgebruik te testen.

Terug

Close
Close
Close