Nieuwe vaten voor chemische stoffen met hoge dichtheid

Marc Martens Marc Martens Facebook Linkedin

Het kiezen van een nieuwe verpakking voor een chemisch product met hoge dichtheid is soms een complexe evenwichtsoefening. Een verpakking moet voldoen aan de wettelijke eisen omtrent bescherming en etikettering maar mag ook weer niet te groot zijn om een te grote ecologische voetdruk en te hoge supply chain kosten te vermijden. Tijd voor productoptimalisatie!

CurTec introduceert twee nieuwe Wijdmondse vaten met een inhoud van 2,9 en 5 liter. Deze inhoudsmaten zijn ontwikkeld voor chemische stoffen met een bijzonder hoge dichtheid die moeten worden verpakt en geëtiketteerd conform de geldende Europese CLP-verordening.

Wat is CLP?

CLP beschrijft algemene etiketteringseisen om een veilig gebruik en veilige levering van gevaarlijke stoffen en mengsels te waarborgen. Bovendien moet een verpakking zodanig ontworpen, vervaardigd en gesloten zijn dat ongewild verlies van de inhoud te allen tijde wordt voorkomen.

Het schroefdekselvat met wijdmondse opening heeft een wand (met rolribben) die naar boven en onder afgerond is, wat het vat erg robuust, sterk en uitermate geschikt voor materialen met hoge dichtheid maakt. Dichte materialen vragen echter minder volume: Gepaste inhoudsmaten bieden daarom te weinig plaats voor de vereiste etiketgrootte en vaten met voldoende etiketoppervlakte zijn te groot voor de te verpakken hoeveelheden product.

Metaalpoeders voor 3D-printen

De twee nieuwe inhoudsmaten zijn optimaal voor materialen zoals metaalpoeders voor 3D-printen, edelmetaalpoeders en ander chemische materialen met hoge dichtheid die in kleinere hoeveelheden woorden geleverd. Anderzijds vullen ze het bestaande assortiment op een logische manier aan en bieden ze meer mogelijkheden in de range waarin CurTec sterk is: kleine, robuuste verpakkingen met UN-kenmerk.

De nieuwe inhoudsmaten zijn ook al verkrijgbaar in biobased en gerecycled materiaal.

Bekijk de range

Close
Close
Close