Voldoet uw UN-toelatingscertificaat nog wel?

Verpakkingen voor gevaargoed krijgen, na een uitvoerige keuring, een bepaald UN-kenmerk toegewezen. Dit kenmerk legt de keuringsinstantie vast in een toelatingsrapport (certificaat). Een kunststof UN-verpakking is 5 jaar geldig in gebruik, maar hoe zit dat eigenlijk met het toelatingscertificaat?

“Dat varieert van land tot land”, aldus Maxence Wittebolle van het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI). “In België, Nederland en Duitsland is een UN- toelatingscertificaat  onbeperkt geldig. In Frankrijk en Engeland is dit vijf jaar.”

UN markingWaar zit het verschil in geldigheid tussen die landen?
“Het is een verschil in nationale invulling van de wetgeving van land tot land. In België bijvoorbeeld was tot 1992 een UN- toelatingscertificaat vijf jaar geldig. Dit is daarna aangepast naar onbeperkt. Er vonden al jaarlijkse controles plaats op het product. De toegevoegde waarde van een geldigheid voor een UN- toelatingscertificaat vond de overheid uiteindelijk minimaal.”

"De wetgeving is van land tot land verschillend"

Maar wat als er iets wijzigt in een verpakking?
“Er zitten drie voorwaarden aan de onbeperkte geldigheidsduur van een UN- toelatingscertificaat. Het product zelf moet jaarlijks gecontroleerd worden. Er mogen geen wijzigingen plaatsvinden aan het product en er mogen geen wijzigingen in de wetgeving zijn die van invloed zijn op het product. Wanneer een of meer van deze zaken van toepassing is, dan moet het product opnieuw getest worden.”

Voorkom onnodige risico’s bij vervoer gevaargoed
Het vervoeren van gevaargoed brengt veel risico’s met zich mee. Denk daarom van te voren goed na over wat u gaat vervoeren en hoe. Kies voor betrouwbare leveranciers die u kunnen faciliteren in de eisen die de wetgeving stelt. Hiermee voorkomt u onveilige situaties én onnodige kosten.
 Alle CurTec-verpakkingen dragen een UN-kenmerk voor vaste stoffen. Onze toelatingscertificaten zijn onbeperkt geldig omdat ze in België en Nederland zijn uitgegeven. Hebt u gevaargoed en twijfelt u welke verpakking ervoor geschikt is? Zend ons dan uw veiligheidsinformatieblad. Wij adviseren u graag.
 

stuur ONS UW VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

 


pijl Stuur ons uw veiligheidsinformatieblad
pijl Business cases

Gevaar mag niet worden onderschat
Gevaar mag niet worden onderschat

medentex is full service provider op het gebied van dentaalafvalinzameling en biedt een uitgebreide reeks inzamelsystemen aan. Door te investeren in hoogwaardige verpakkingen heeft medentex veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid weten te verzekeren, hun supply chain-kosten doen dalen en de klanttevredenheid doen toenemen.

Download


pijl Onze klanten