CurTec’s hygiëne management-oplossingen

In de media

Sponsoring & steun

Farma

Specialty chemicaliën

Bescherming gevaargoed

Kwaliteitsmanagement

Hygiënemanagement

Duurzaamheid

Risicoreductie

Voedselveiligheid

Productnieuws

Vrije tijd

CurTec’s hygiëne management-oplossingen

Door Marc Martens
29-09-2014

Hygiëne management (HACCP) is een belangrijke discipline geworden nadat het in de jaren ’60 in de voedingsmiddelenindustrie is ontstaan. Sinds die tijd wordt het in toenemende mate toegepast door de farmaceutische en specialty chemicaliën-industrie om ervoor te zorgen dat ook hun producten van vervuiling gevrijwaard zijn. CurTec past hetzelfde systeem toe op de productie van High performance verpakkingen.

Hygiëne management is zo belangrijk geworden dat het een afkorting heeft gekregen n.l. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Deze methodiek is in de jaren ’60 in de voedingsmiddelenindustrie ontstaan door de samenwerking tussen de Pillsbury Food Company, NASA en de laboratoria van het Amerikaanse leger om ervoor te zorgen dat de voeding voor astronauten tijdens hun ruimtevluchten veilig was.

HACCP is een preventieve benadering gebaseerd technisch management en Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) met als doel alle potentiële hygiënegevarenzones te identificeren en ze uit de productie- en leverketen te verwijderen.

Sinds het midden van de jaren ’90 wordt HACCP in toenemende mate door de farmaceutische, biotechnische en specialty chemicaliën-industrie toegepast om ervoor te zorgen dat ook hun producten van vervuiling gevrijwaard zijn.
 

De scope van HACCP reikt inmiddels verder dan alleen het productieproces
en omvat nu de complete leverketen


Principes 
De drie oorspronkelijke HACCP-principes uit de 60-er Jaren zijn uitgebreid en vormen de basis voor de huidige internationale standaards zoals FAO’s Codex Alimentarius uit 2009. Deze standaard definieert een compleet veiligheids- en kwaliteitssysteem gebaseerd op zeven HACCP-principes:

  • Voer een risicoanalyse uit: Wijs reële gevaren aan (biologische, chemische of fysieke gevaren die ervoor kunnen zorgen dat een product onveilig wordt). Ga na welke maatregelen er zijn om het gevaar te beheersen.
  • Identificeer de kritieke controlepunten (CCP): Dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aangepast niveau teruggebracht.
  • Bepaal de kritische controlepunten: Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  • Bewaak de kritische controlepunten: Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel 'gemonitord' worden.
  • Bepaal de gepaste correctieve acties: Correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst
  • Houd deze gegevens accuraat bij: Verificatie laat zien of de HACCP-aanpak effectief is en tot voldoende veiligheid leidt
  • Verifieer of het systeem blijft werken: Documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering

Deze HACCP-methodiek ligt ook aan de basis van andere systemen zoals ISO 22000, ISO 15378 (cGMP) en de SQF 2000-code van het Safe Quality Food Institute.

De rol van verpakking in HACCP
De scope van HACCP reikt inmiddels verder dan alleen het productieproces en omvat nu de complete leverketen, van inkoop van ingrediënten tot levering en opslag. Dit betekent dat verpakking een kritische factor is geworden in correct hygiëne management.
 

Contaminatie heeft niet alleen financiële gevolgen
maar kan ook de reputatie van een fabrikant onherstelbaar beschadigen


Het toepassen van dit systeem kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben:

  • Inferieure verpakking verhoogt de kans op besmetting en maakt controle moeilijker omdat het vervuiling in de keten brengt of toelaat
  • Kwaliteitsverpakking ondersteunt correcte HACCP omdat die potentiële risico’s wegneemt en vastgelegde kritische grenzen in de leverketen respecteert

CurTec’s hygiëne management-oplossingen
Contaminatie en kwaliteitsverlies zijn een constante bedreiging voor levensmiddelen(ingrediënten), farmaceutica en specialty chemicaliën. Als het op verpakking en transport aankomt, moeten fabrikanten alle potentiële risico’s kunnen overzien, want zelfs de kleinste mate van vervuiling kan productbederf tot gevolg hebben.

Wanneer dat niet gebeurd zijn de gevolgen ernstig. Een vervuild product terugbrengen in de originele staat is ingewikkeld en kostbaar. Contaminatie heeft niet alleen financiële gevolgen maar kan ook de reputatie van een fabrikant onherstelbaar beschadigen. Een verpakking die schoon en robuust is met een fatsoenlijke afdichting kan die risico’s fors beperken.

Particle measurementCurTec International draagt bij aan de hygiëne management-prestatie van haar klanten door optisch reine verpakkingen te leveren die gegarandeerd vrij zijn van vervuiling door lucht of vocht.

⇚ Partikelmeting

CurTec is een HACCP-gecertificeerd fabrikant volgens de Codex Alimentarius en is momenteel volop bezig met de implementatie van ISO 22000 en ISO 15378 (cGMP). CurTec is ook in staat om verpakkkingsoplossingen te leveren die aan specifieke hygiëne-eisen voldoen en die met speciale apparatuur tijdens productie worden getest om die zekerheid te kunnen bieden. Voor de verpakking van glasvezelcoating bijvoorbeeld, levert CurTec een fles die aan de specifieke reinheids- en verpakkingseisen van haar klant voldoet.


Hebt u specifieke reinheidseisen? Bespreek ze gerust met ons. Wij voeren een packaging scan uit zodat we u kunnen adviseren over de veiligste verpakkingsoplossing.

Wat is een packaging scan?

Terug naar nieuws