Hoe CurTec haar productieproces verbetert

In de media

Sponsoring & steun

Farma

Specialty chemicaliën

Bescherming gevaargoed

Kwaliteitsmanagement

Hygiënemanagement

Duurzaamheid

Risicoreductie

Voedselveiligheid

Productnieuws

Vrije tijd

Hoe CurTec haar productieproces verbetert

Door Maaike Rijk
26-03-2015

Bij CurTec is niet alleen een kwalitatief hoogstaand eindproduct van cruciaal belang. Ook wanneer het de eigen interne organisatie aangaat, speelt kwaliteit een belangrijke rol. De afgelopen jaren investeerde het bedrijf volop in nieuw materieel en procesverbetering. "Beter voor het milieu, de kwaliteit én de kosten", aldus Ronald Stein, voormalig procesengineer bij CurTec.

Hoewel CurTec de laatste jaren al goede verbeterslagen maakte ten aanzien van energieverbruik moest de grootste verbetering nog plaatsvinden. Eind 2012 begon CurTec met het vervangen van een deel van haar machinepark. Een viertal energievretende spuitgietmachines maakten plaats voor een nieuwe hybride blaasmachine en drie energiezuinige en geavanceerde spuitmachines.

Nauwkeuriger werken met hybride blaasmachine
Ronald: "Begin 2013 ging een volledig elektrische blaasmachine aan het werk. Deze machine zorgt voor een aanzienlijke reductie in het energieverbruik en de emissie. Dat is echter niet het het enige. De machine is heel nauwkeurig is af te stellen en daardoor is de productie van nog constantere kwaliteit. Dit betekent dat er minder uitval is en er dus ook minder energie verloren gaat aan het produceren van uitval. Al met al een efficiënter proces dus."

Beter energiebeheer en stabieler proces
Begin dit jaar kwamen er naast de blaasmachine, drie nieuwe Arburg spuitgietmachines in de fabriek van CurTec. Alle machines zijn voorzien van de modernste technologie met een zesarmige robot die zorgt dat de producten soepel door het proces lopen. "De belangrijkste winst van deze machine zit echter in twee aspecten", aldus Ronald. "De frequentiegeregelde pomp en de regelventielen. De pomp werk zo dat, wanneer de machine stilstaat, de pomp ook niet werkt. Dit gebeurt vooral tijdens het koelproces. Bij de oude machines bleef de pomp tijdens het koelen draaien. Omdat dit het langst duurt in het productieproces kostte dat veel onnodige energie. Ook de energiezuinige regelventielen dragen bij aan minder verbruik. Het klinkt misschien raar, maar doordat de machine minder energie nodig heeft, kan er meer werk verzet worden, is het proces stabieler en de machine nauwkeuriger."

Procesoptimalisatie
Investeren in technologie alleen is natuurlijk niet genoeg. CurTec heeft ook haar processen en kwaliteitssystemen verder geoptimaliseerd. "Denk aan anders inrichten van processen en kwaliteitszorg bijvoorbeeld. Hierdoor voldoen we niet alleen beter aan de eisen van onze klanten, ook het uitvalpercentage van producten is substantieel verminderd", aldus Ronald.

Plannen nabije toekomst
In de toekomst blijft CurTec investeren in de optimalisatie van haar processen, zo vervolgt de procesengineer. "Het volgende project op de planning is het scheiden van het koelwatersysteem. Doordat de matrijs en de machine ieder een aparte koeltemperatuur hebben, gaat ook hier nog onnodig energie verloren. Dat willen we bij CurTec tot een minimum beperken."


Duurzame zekerheid ziet u terug in ons machinepark. Maar duurzaam én zekerheid omvat meer. CurTec verstaat onder duurzaamheid dat we er binnen onze kennis en kunde alles aan doen om te bouwen aan een zekere toekomst op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

CurTec bouwt aan een duurzame onderneming

Terug naar nieuws