Vier veelvoorkomende overtredingen bij transport gevaargoed

Vier veelvoorkomende overtredingen bij transport gevaargoed

Door Maaike Rijk
30-11-2016

Jaarlijks wordt bij de eerste inspectie 54% aan gevaargoed afgekeurd voor verscheping. “In de meeste gevallen betreft het herhaaldelijke én eenvoudig te voorkomen fouten”, aldus Maxence Wittebolle, directeur van het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) en T&C Packaging International (Nederland). Wat zijn de vier meest voorkomende overtredingen en hoe kunt u die voorkomen?

Onjuiste verpakkingskeuzes gevaargoed
“De eerste stap in het veilig vervoeren van uw goederen begint met de keuze van de juiste verpakking. Dat klinkt logisch, maar toch is het een van de meeste geconstateerde fouten. Bedenk van te voren welke goederen u wilt vervoeren. Zijn ze vloeibaar of vast? Hoe wilt u ze transporteren? Is de verpakking bestand tegen de inhoud? Voor het transport van gevaarlijke goederen geldt UN-wetgeving (bijvoorbeeld het ADR). Aan de hand van het UN-nummer van een chemische stof kunt u met behulp van de regelgeving bepalen wat voor soort verpakking u nodig heeft. Het UN-nummer vindt u op het veiligheidsinformatieblad behorende bij een chemische stof. Uw verpakkingsleverancier kan u bij de juiste keuze assisteren.”

Incorrecte sluiting
“Een verpakking met een UN-kenmerk mag onder geen enkele omstandigheid gaan lekken. Toch zijn er jaarlijks incidenten van lekkage. Bij nadere inspectie blijkt de verpakking wettelijk in orde, maar is ze niet correct gesloten. Zorg ervoor dat een verpakking een degelijke sluiting heeft en dat deze op de juiste wijze (conform de handleiding) wordt gesloten. De goede manier van afvullen en sluiten is onderdeel van de rapportage behorende bij een UN-gecertificeerde verpakking. U kunt de rapportage en de handleiding bij uw verpakkingsleverancier opvragen. Zo voorkomt u niet alleen gevaarlijke situaties door lekken, maar ook onnodige kosten door contaminatie.”

Verkeerde zekering en verpakking tijdens transport
“36% van de overtredingen bij transport van gevaargoed komt voort uit het verkeerd verpakken of zekeren. Tijdens het vervoeren, staan uw goederen bloot aan allerlei invloeden van buitenaf. Denk aan trillingen, horizontale krachten door plotseling remmen, extra belasting door het stapelen van producten of onderdruk bij vervoer door de lucht.

Het goed vervoeren van een product begint bij de basis: zorg voor een goed een solide pallet, zoals een Europallet. Dit is immers de drager van uw lading. Kies vervolgens voor een robuuste en solide verpakking, voorzien van het juiste UN-kenmerk. Zorg tot slot voor een juiste zekering, zodat het product niet kan schuiven of kantelen. Let er daarbij op dat u uw producten altijd vervoert in een verticale positie.” 

Hergebruik
“Uit milieu- en kostenoogpunt is het goed om verpakkingen te hergebruiken. Dit betekent niet dat u iedere UN-verpakking ook zomaar kunt hergebruiken. Verpakkingen die u hergebruikt, moeten in alle opzichten voldoen aan de UN-regelgeving. Inspecteer iedere verpakking op zichtbare beschadigingen. Gebruik een verpakking niet nog een keer tenzij deze in tact, geheel gereinigd en in dusdanige staat is dat de structurele integriteit niet is aangetast. Verpakkingen die beschadigd zijn, mag u niet hergebruiken. De wettelijke ‘houdbaarheid’ van een UN-verpakking is 5 jaar na productiedatum. Daarna mag u de verpakking niet meer gebruiken.”

Het vervoeren van gevaargoed brengt veel risico’s met zich mee. Denk daarom van te voren goed na over wat u gaat vervoeren en hoe. Kies voor betrouwbare leveranciers die u kunnen faciliteren in de eisen die de wetgeving stelt. Hiermee voorkomt u onveilige situaties én onnodige kosten.


CurTec verpakkingen zijn schoon, veilig en gecertificeerd. Al onze verpakkingen dragen een UN-kenmerk en zijn geschikt voor het vervoer van gevaarlijke vaste stoffen. Twijfelt u welke verpakking geschikt is voor uw goederen? Wij adviseren u graag.

Neem contact met ons op

Terug naar nieuws