Bescherming gevaargoed

Verpakkingskeuzes voor bescherming van gevaarlijke goederen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen, vast, vloeibaar of gasvormig, brengt een verhoogd risico met zich mee. Ze kunnen schade toebrengen aan mensen, organismen, eigendom of het milieu. Niet voor niets moet u aan strenge wet- regelgevingen voldoen. Een verpakking kan de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen beperken. Wat is een goede verpakking en waar moet deze aan voldoen?

Gevaarlijke goederen: strenge verpakkingseisen
De Verenigde Naties stellen strenge eisen aan verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Een van de belangrijkste eisen is dat de verpakking onder geen omstandigheid mag lekken. Daarnaast moet uw verpakking in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • Het materiaal van de verpakking en de sluiting mogen niet door de inhoud worden aangetast
  • Het materiaal van de verpakking mag geen schadelijke of gevaarlijke verbinding vormen met de stof die u vervoerd
  • De verpakkingen en de sluitingen moeten overal stevig en sterk zijn

Houd ook rekening met de eigenschappen van het vervoermiddel. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, daalt de luchtdruk. De verpakking van gevaarlijke goederen moet tegen die drukverandering bestand zijn.

Alleen verpakkingen met UN-kenmerk
Gevaarlijke goederen mogen alleen worden vervoerd in verpakkingen voorzien van een UN-kenmerk. Een verpakking met een UN-kenmerk is uitgebreid getest en heeft een reeks val- en stapelproeven met goed gevolg doorstaan. De zwaarte van de test is afhankelijk van de verpakkingsgroep. Een UN-kenmerk staat in de verpakking gegraveerd en is conform UN-regelgeving vijf jaar geldig.

Welke vaste stof in welke verpakking?
Iedere chemische stof is voorzien van een UN-nummer. Met dit nummer kunt u, met behulp van de regelgeving, bepalen wat voor type verpakking u nodig heeft. Het UN-nummer vindt u op het veiligheidsinformatieblad behorende bij uw vulgoed. CurTec-verpakkingen zijn vanwege hun constructie geklassificeerd als type 1H2. Het veiligheidsinformatieblad vermeldt ook in welke verpakkingsgroep de stof is ingedeeld. Ieder UN-kenmerk bevat namelijk een letter die correspondeert met een verpakkingsgroep (zie afbeelding):

Het kenmerk geeft daarnaast aan welk bruto-gewicht gerespecteerd moet worden om de veiligheid te garanderen. Vergeet tot slot niet de regelgeving rondom de keuze van uw transportmodus: water, spoor, lucht of weg, te raadplegen. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gelden.

Voorkom veelgemaakte fouten
Het kiezen van de juiste verpakking is slechts één aspect om uw gevaarlijke goederen veilig te vervoeren. Jaarlijks wordt bij de eerste inspectie 54% aan gevaarlijke goederen afgekeurd voor verscheping. Hoe u de meest voorkomende fouten kunt voorkomen tijdens vervoer van gevaarlijke goederen leest u in het interview met Maxence Wittebolle van het Belgisch Verpakkingsinstituut "Vier veelvoorkomende overtredingen bij transport gevaargoed".
 Zorg dat u aan de verpakkingseisen van de UN-regelgeving voldoet. Wilt u weten welke verpakking geschikt is voor uw gevaargoed?


Stuur ons uw veiligheidsinformatieblad


 


pijl Stuur ons uw veiligheidsinformatieblad
Endorsements

Cisca Breeuwer (Inkoopmanager bij Huntsman)

“Huntsman Holland BV hanteert hoge normen voor de inzameling en het transport van afval. Het afval van onze vestiging in Rotterdam moet op een veilige manier worden vervoerd. Daarom moeten we kunnen vertrouwen op een kunststof vat dat voldoet aan UN-richtlijnen, van constante kwaliteit is en altijd beschikbaar is als we het nodig hebben.”

Cisca Breeuwer (Inkoopmanager bij Huntsman)

Maxence Wittebolle (Directeur bij BVI)

"De juiste keuze voor de  juiste verpakking moet altijd in functie staan van het product en het volledig logistiek traject. Ken daarbij uw verantwoordelijkheid en kies voor een verpakkingsleverancier die bijdraagt aan uw kwaliteitseisen."

Maxence Wittebolle (Directeur bij BVI)pijl Onze klanten


pijl Business cases

Batterijeninzameling veiliger door zuurkool
Batterijeninzameling veiliger door zuurkool

Een UN-gekeurde verpakking als inzamelmiddel voor lege batterijen was één van de voornaamste eisen van Stibat. Bovendien moesten eventuele gassen uit het inzamelmiddel kunnen ontsnappen. Daarom maakte CurTec gebruik van een stukje historie: haar ervaring met verpakkingen in de zuurkoolindustrie.

Meer weten


pijlProducten