FAQ

1. Zijn uw producten geschikt voor voedingsmiddelen?

Alle CurTec-producten zijn geschikt voor voedingsmiddelen en voldoen aan de volgende regulering:

  • EU-richtlijn 1935/2004 (Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)
  • EU-richtlijn 10/2011 (Kunststof materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)
  • EU-richtlijn 2023/2006 (Good Manufacturing Practice voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)
  • EU-richtlijn 2004/12 (Modificatie op EU-richtlijn 94/62 - Zware metalen)
  • FDA-richtlijn CFR 21 177.1520 (Olefinepolymeren)

Klik hier om onze Regulatory affairs datasheet te downloaden.

2. Kan ik oplosmiddelen in jullie vaten verpakken?

CurTec-vaten zijn vervaardigd van HDPE. HDPE is compatibel met een uitgebreide reeks chemische producten waaronder zuren en logen maar is niet altijd compatibel met oplosmiddelen. Klik hier om een chemische resistentie-lijst van HDPE te downloaden. Als u daarop uw specifiek oplosmiddel niet kunt vinden, neem dan contact op met CurTec.

3. Als ik poeders in jullie vaten verpak, zijn ze dan beschermd tegen vocht?

Ja, poedervormige producten zijn beschermd. CurTec’s reeks verpakkingen bestaat uit vaten, nestbare en kleine containers met een schroefdekselsluiting met geïntegreerde afdichting die een water- en waterdampdicht afsluit. Alle producten zijn getest volgens strenge ASTM-normen en de waterdamptransmissiewaarden zijn gemeten en geregistreerd.

4. Zijn jullie vaten luchtdicht?

CurTec-vaten met schroefdeksel en geïntegreerde afichting bieden een luchtdichte sluiting. Luchtdicht betekent dat er geen lucht via de afdichting in het vat kan dringen. Luchtdicht betekent niet dat er geen lucht uit de container kan ontsnappen. De sluiting is namelijk niet ontworpen om druk te kunnen weerstaan. De lucht in de container zal meteen via de afdichting ontsnappen wanneer de luchtdruk buiten de container zakt of wanneer er druk in de container ontstaat. Neem contact op met CurTec voor extra toelichting.

5. Waarom maken jullie bepaalde producten in PE en andere in PP?

HDPE of High Density Polyethylene is een rigide kunststof met hoge dichtheid die wordt gebruikt voor de meeste CurTec-producten. HDPE is goed bestand tegen impact (zelfs bij lage temperaturen), chemisch resistent en biedt uitstekende bescherming tegen vocht.

Sommige producten vragen echter om een grondstof die gemakkelijker te spuitgieten vanwege hun ingewikkelde vorm. Voor die items selecteren we Polypropyleen (PP) want dat is gemakkelijker te verwerken en heeft bijna dezelfde technische eigenschappen als HDPE.

6. Bevatten de kunststoffen die jullie gebruiken weekmakers (phthalaten)?

Alle vaten, Click Pack’s, Packo’s en Duo Pack’s voldoen aan de eisen omtrent weekmakers conform de toleranties die zijn vermeld EU-beschikking 99/815 en annex III van EU-richtlijn 2002/72.

7. Bevat de kunststof die jullie gebruiken vluchtige of extraheerbare componenten?

Extraheerbare componenten (‘Extractables’) zijn chemische entiteiten die, onder gecontroleerde omstandigheden, uittreden uit de onderdelen van een container of -sluitsysteem. Ze worden gebruikt om potentiële vluchtige componenten te identificeren en kwantificeren. Vluchtige componenten (‘Leachables’) zijn chemische entiteiten die, naarmate de levensduur van een product verstrijkt, uittreden uit de onderdelen van een container of -sluitsysteem.

CurTec-producten bevatten vluchtige componenten. We hebben alle vaten, Click Pack’s en Packo’s onderworpen aan migratietesten zoals beschreven EU-richtlijn 10/2011. De verpakkingsproducten voldoen aan EU-richtlijnen 10/2011 en 1935/2004.

8. Wat is de levensduur van jullie product?

Alle CurTec-producten worden vervaardigd van hoogwaardige kunststoffen. De levensduur van kunststof is erg lang. De levensduur van CurTec-producten wordt door verschillende factoren beïnvloed: blootstelling aan zonlicht en warmte, waterdamptransmissie en mechanische belasting.  Gebruiksfrequentie is ook van invloed. CurTec kan geen levensduur voor haar producten bepalen. Met betrekking tot de verpakking van gevaargoed is de levensduur van UN-verpakkingen beperkt tot maximaal 5 jaar na productiedatum.

8a. De productiedatums van vat en deksel komen niet overeen. Welke datumklok bepaalt wanneer de UN-levensduur start?

Volgens het UN-certificaat en de UN-regelgeving is de productiedatum op het vat leidend, omdat het vat het meest kritische onderdeel is tijdens UN-tests. Vanwege de geldigheid van het UN-certificaat is de levensduur van UN-gecertificeerde verpakkingen gelimiteerd tot vijf jaar na productie. Deksels worden altijd voorafgaand aan vaten geproduceerd omdat die om kwaliteitsredenen direct na productie moeten worden gesloten. CurTec’s voorraadbeheerprocedure zorgt ervoor dat vatdeksels niet langer dan zes maanden voorafgaand aan productie op voorraad liggen.

9. Waar komen jullie grondstoffen vandaan?

CurTec gebruikt alleen grond- en hulpstoffen afkomstig uit Europa. We gebruiken geen materialen uit Japan of China.

10. Welke certificeringen gelden voor jullie producten?

Alle CurTec-verpakkingen en sommige dekselkisten dragen een UN-kenmerk en geschikt voor het vervoer van gevaarlijke vaste stoffen. Alle verpakkingen met uitzondering van geleidende producten voldoen aan relevante EU-richtlijnen en FDA-regulering voor voedingsmiddelencontact en zijn opgenomen in Drug Master File nr. 16388. CurTec heeft een hygiënemanagement-systeem. Klik hier om onze Regulatory affairs datasheet te downloaden.

11. Wat is het verschil tussen gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen? Hoe kan ik dat verifiëren?

Om te beginnen wordt er verschil gemaakt tussen vloeistoffen, gassen en vaste stoffen. Een vloeistof is een substantie die bij een temperatuur van 50°C een dampdruk van niet meer dan 300 kPa heeft, die niet helemaal gasvormig is bij 20°C en bij een standaarddruk van 101,3 kPa en die een smeltpunt of initieel smeltpunt heeft van 20 °C of lager bij een standaarddruk van 101,3 kPa. Een gas is een substantie die bij een temperatuur van 50°C een dampdruk van meer dan 300 kPa heeft of helemaal gasvormig is bij 20 °C en bij een standaarddruk van 101,3 kPa. Een vaste stof is een substantie of mengeling die niet voldoet aan de criteria van een vloeistof of gas.

U kunt gemakkelijk de fysieke staat van een product controleren via de veiligheidsdatasheet (MSDS). Bij punt 9 staat namelijk vermeld of het om een vloeistof, vaste stof of gas gaat. Punt 14 vermeldt vervolgens alle transportinformatie inclusief UN-nummer en verpakkingsgroep. CurTec levert UN-verpakkingen voor gevaarlijke vaste stoffen. CurTec levert geen UN-verpakkingen voor gevaarlijke vloeistoffen.

12. Wat is een UN-verpakking?

Verpakking voor het vervoer van gevaargoed ofwel gevaarlijke stoffen moet worden gecertificeerd volgens normen van de Verenigde Naties (= United Nations = UN). De internationale overeenkomsten voor het vervoer van gevaarlijke goederen eisen dat verpakkingen voldoen aan een bepaald ontwerp en zijn gecertificeerd door een nationaal bevoegde autoriteit. Om gecertificeerd te worden moet een verpakking eerst worden getest om aan te tonen dat hij geschikt is voor het vervoer van gevaargoed. Zulke verpakkingen wordt dan vaak betiteld als ‘UN-gecertificeerd of –goedgekeurd’en dragen een UN-kenmerk met codes waarvan de exacte betekenis terug te vinden zijn in hoofdstuk 6 van het ADR. CurTec levert UN-verpakkingen voor gevaarlijke vaste stoffen.

13. Kunnen jullie producten worden aangepast?

CurTec-producten kunnen zodanig worden aangepast dat ze uw bedrijfsidentiteit weerspiegelen. O.a. door het wijzigen van kleur en het aanbrengen van een gravering of zeefdruk en etiketering. Andere opties omvatten het veranderen van afdichtingen, verpakkingshoeveelheden/ -wijzen en het toepassen van hygiënemaatregelen. Het klantspecifiek aanpassen van een CurTec-product vereist een minimum bestelhoeveelheid en heeft andere levertijden tot gevolg. Neem contact op met CurTec voor meer info over levervoorwaarden en kosten.

14. Kan ik rechtstreeks kopen bij CurTec?

Ja, u kunt rechtstreeks bij CurTec kopen als de totale waarde van uw jaarlijkse ordervolume tenminste € 10.000 bedraagt. Alle andere inkoopopdrachten worden doorgestuurd naar één van onze geselecteerde distributeurs in uw buurt die uw orders met de grootste zorgvuldigheid zullen behandelen. Neem contact op met CurTec voor aanvullende informatie.

15. Wat is het verschil tussen geleidende en UV-veilige vaten?

Geleidende en UV-veilige vaten worden vaak met elkaar verward omdat ze beide zwart zijn. Hoewel ze er allebei hetzelfde uitzien, zijn ze zwart om verschillende redenen. Een geleidend vat kan statische electriciteit, veroorzaakt door twee oppervlakken die elkaar raken en weer scheiden, geleiden en zodoende ontsteking voorkomen. Een geleidend vat is vervaardigd van een special HDPE blend met een hoog percentage roet waardoor het vat zwart kleurt. Een andere kleurstof toevoegen heeft geen enkel waarneembaar effect. Een UV-veilig vat beschermt tegen UV-licht. Het is vervaardigd van gewone HDPE. CurTec voegt zwarte kleurstof toe omdat die van alle kleurstoffen de best mogelijk bescherming tegen UV biedt bij een lage dosering.

16. Hoe gebruik ik een geleidend vat op een correcte manier?

Een geleidend vat dient fatsoenlijk te worden geaard zodat het statische electriciteit kan afvoeren. Het is belangrijk om een statische aardingsysteem te gebruiken dat kan bepalen of een vat daadwerkelijk geleidend is tot een maximum weerstand van 1x108 Ohm. Zo’n systeem voorkomt dat ondeugdelijke vaten gemaakt van normale kunststof kunnen worden gebruikt in een gevaarlijke omgeving. Een aardingssyteem zorgt er ook voor dat de geleidende eigenschappen van een vat niet afnemen tijdens een normale product lifecycle en dat een vat veilig functioneert en statische electriciteit correct afvoert zodra die verbonden wordt met de aarde. Voor meer informatie raadt CurTec u aan om de white paper ‘Is it ever safe to use plastic drums and containers in hazardous areas?’ van Newson-Gale te lezen.

17. Hoe wordt de oppervlakteweerstand van geleidende vaten getest?

Geleidende vaten hebben een oppervlakteweerstand ≤106 Ohm. Tijdens de productie wordt om de twee uur de weerstand van een vat en een deksel gemeten met behulp van een Metriso 3000 weerstandmeter. De bovenlimiet voor productacceptatie is 10.000 Ohm.

18. Wat betekent UN in UN-kenmerk?

UN staat voor United Nations (Verenigde Naties). De Verenigde Naties heeft een universeel systeem ontwikkeld voor de classificatie, verpakking, markering en etikettering van gevaarlijke goederen om veilig transport mogelijk te maken. Nationale en internationale regulering voor weg-, rail-, water- en luchttransport zijn allemaal gebaseerd op het UN-systeem. De regelgeving schrijft minimumeisen voor waaraan verpakking moet voldoen opdat er gevaarlijke goederen in mogen worden vervoerd. De geschiktheid van een verpakking wordt bepaald door monsters te testen conform hoofdstuk 6.1 van de UN-modelregulering. Wanneer die de testen met goed gevolg afleggen, mogen verpakkingen die volgens hun exacte specifcatie (ook wel design-type genoemd) worden geproduceerd voortaan als gecertificeerd worden beschouwd en een kenmerk dragen.

19. Wat is een UN-kenmerk?

Het transport van gevaarlijke goederen is alleen toegestaan in een verpakking met een UN-kenmerk. Een UN-kenmerk laat het type verpakking zien en in welke mate de verpakking beproefd is.

Bijvoorbeeld: UN/1H2/Y26/S/13/NL/CURTEC 3278

UN = United Nations
1H2 = Kunststof open top vat
Y = Verpakkingsgroep II/III
26 = Maximum toegestane bruto gewicht van de verpakking incl. de inhoud in kg
S = Goedgekeurd voor vaste stoffen
13 = Laatste twee cijfers van het productiejaar
NL = Land waar het UN-certificaat is uitgegeven
CURTEC = Naam of code van de producent
000066 = Registratienummer van het certificaat

Een UN-kenmerk is uniek voor een enkel product of serie producten en mag niet verward worden met een artikelnummer of productcode.

20. Hoe lang is een UN-kenmerk geldig?

Een verpakking met een UN-kenmerk mag maximum 5 jaar worden gebruikt. Een UN-kenmerk ligt vast in een UN-testrapport. De geldigheid van een UN-kenmerk is afhankelijk van de geldigheid van het testrapport, wat per land kan verschillen. Al onze testrapporten zijn onbeperkt geldig omdat ze werden uitgegeven in België en Nederland. Lees meer in het artikel "Hoe lang is een UN-certificaat geldig".

21. Hoe lang is een UN-testrapport geldig?

Lees het artikel "Hoe lang is een UN-certificaat geldig".

22. Zijn jullie verpakkingen recycleerbaar?

Al onze verpakkingen zijn vervaardigd van 100% monomateriaal en volledig recycleerbaar. Of de verpakkingen ook gerecycleerd kunnen worden is grotendeels afhankelijk van de (chemische) goederen waarmee de verpakking gevuld is geweest en moet zorgvuldig worden overwogen door de eindgebruiker.

23. Zijn jullie verpakkingen geschikt voor luchttransport?

CurTec adviseert om haar verpakkingen tijdens luchttransport in de drukcabine van het vrachtruim te vervoeren. Ook raden we aan om een minimale vulgraad van 95% te respecteren. Het risico op implosie en productverlies kan daardoor aanzienlijk worden gereduceerd.

CurTec heeft geen invloed op de toepassing van haar verpakkingen door klanten. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te testen of een verpakking met inhoud aan de relevante transportwetgeving voldoet. CurTec refereert aan de regelgeving die in de UN-certificaten worden vermeld.

Close
Captcha

Voer de tekens in.

More info I agree

Close
Captcha

Voer de tekens in.

Close
Captcha

Voer de tekens in.